Innboforsikring

Bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 248 kroner i året

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Fordeler med vår innboforsikring

 • Ubegrenset forsikringssum.
 • Lav egenandel - 2000 kroner
 • Forsikringen gjelder på ditt faste bosted i Norden, og i bolig som benyttes i forbindelse med yrke og utdanning.
 • Tyveri av sykkel dekkes med inntil 40 000 innenfor Norden
 • Dekker på nytt og gammelt bosted i din flytteperiode.

Hva dekker innboforsikringen?

 • Brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Vannskader
 • Tyveri og skadeverk
 • Tyveri av sykkel og barnevogn innenfor Norden
 • Ansvar og rettshjelp
 • Naturskader
 • Offentlig påbud
 • Merkostnader når boligen er ubeboelig etter skade
 • Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)
 • Uhellskader på innbo
 • Uhellskader på Mobiltelefon og Nettbrett innenfor Norden
 • Flytteforsikring
 • ID-tyveri
 • Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker etter ulykke
 • Tyveri av personlige eiendeler personbil og fritidsbåt

Er det noen begrensninger i dekningen?

 • Enkeltgjenstander eller samlinger verdi over kroner 300.000
 • Smykker og gull verdi over kroner 300.000
 • For visse skader og objekter er erstatningsbeløpet begrenset
 • Det er en egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) og vinsamlinger inkludert sprit på inntil kr 500 000. Ta kontakt med forsikringskontoret hvis du har større verdier.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Er du studentmedlem?

Som studentmedlem har du innboforsikring og livsforsikringspakke, inkludert i ditt medlemskap. Les mer om studentforsikring.

Har du ting med høy verdi?

Du kan tegne verdigjenstandsforsikring for ting med høy verdi og som du er redd for å miste. Hvis du eier gjenstander med høy verdi, er det greit å være klar over at både innboforsikringen og reiseforsikringen kan ha begrensninger knyttet til seg om du trenger å bruke forsikringen din. For høy egenandel, ikke full erstatning og uflakshendelser som ikke dekkes av innbo- og reiseforsikring, kan ofte løses med en verdisakforsikring.

Relaterte forsikringer: