Innboforsikring

Bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 248 kroner i året

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Fordeler med vår innboforsikring

 • Ubegrenset forsikringssum.
 • Dekker alle fysiske skader på mobilen.
 • Dekker på nytt og gammelt bosted i din flytteperiode.
 • Dekker hvis gjenstanden skades ved uhell.
 • Tyveri av sykkel dekkes med inntil 40 000.
 • Dekker utgifter til sanering av veggedyr i hjemmet.
 • Ansvarforsikring for droner/modellfly.
 • Forsikringssum Ubegrenset
  Type skader som dekkesBrann, vann lynnedslag, tyveri, hærverk, og alle plutselig uforutsette skader
  Hvor forsikringen gjelderPå medlemmets faste bosted i Norden, og i annen bolig som bebos av sikrede i forbindelse med yrke eller utdanning. På nytt bosted etter flytting i Norden. På medlemmets faste bosted når dette leies ut, men ikke utover ett år. Ved utleie dekkes ikke punkt 4.7 i vilkårene, Annen skade. På eksternt lager innen Norge.
  Hvem forsikringen gjelder forMedlemmet, medlemmets ektefelle/registrerte partner. Samboer og andre medlemmer av den faste husstanden som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret. Barn som bor borte på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret. Egne barn som ikke bor hos medlemmet inntil fylte 20 år.
  Tyveri av personlige eiendeler fra oppbevaringsenhet på arbeidsplassen dinKr 30 000
  Tyveri av sykkelKr 40 000
  EgenandelKr 2 000.
  ID - TyveriKr 1 mill.
  Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft eller garasjeKr 200 000
  Ombygging av bolig etter ulykkesskade som medfører varig bruk av rullestolKr 300 000
  Ved flyttingForsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og erstatter tilfeldige og plutselige skader. Tyveri i forbindelse med flytting utført av transportbyrå (firma) dekkes ikke.
  AnsvarsforsikringKr 5 mill.
  NaturskadeUbegrenset
  Rettshjelpkr 100 000
  Fysisk skade mobilEgenandel kr 1000, meldes 3 eller flere skader i et kalenderår blir egenandelen kr 2000
  Ansvarsforsikring for drone og modellfly i henhold til luftfartstilsynet krav. Forsikringen omfatter objektivt ansvar for skade voldt under flyvning av droner innen åpen kategori A1, A2 og A3 med inntil 750 000 SDR (ca 9,3 mill. nok). Forsikringen er begrenset til skader oppstått under lek, hobbybruk eller konkurranser.

Forsikringsbevis og vilkår (PDF).

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Er du student?

Som studentmedlem har du innboforsikring og livsforsikringspakke, inkludert i ditt medlemskap. Les mer om studentforsikring.

Relaterte forsikringer: