Innboforsikring

Få tilbud/bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 320 kroner i året

Fordeler med vår innboforsikring

 • Ubegrenset forsikringssum.
 • Ingen egenandel, med unntak av noen særskilte skader (punkt 6.2 i vilkår).
 • Forsikringen gjelder på ditt faste bosted i Norden, og i bolig som benyttes i forbindelse med yrke og utdanning.
 • Tyveri av sykkel dekkes med inntil 40 000 innenfor Norden.
 • Dekker på nytt og gammelt bosted i din flytteperiode.

Vilkår

Hva dekker innboforsikringen?

 • Innboforsikringen dekker
  • brann, vannskader, lynnedslag og eksplosjon
  • tyveri og skadeverk
  • tyveri av sykkel og barnevogn innenfor Norden
  • ansvar og rettshjelp
  • naturskader
  • offentlig påbud
  • merkostnader når boligen er ubeboelig etter skade
  • bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)
  • uhellskader på innbo
  • reparasjon på Mobiltelefon og Nettbrett ved fysisk skade innenfor Norden
  • flytteforsikring
  • ID-tyveri
  • bygningsmessige forandringer for rullestolbruker etter ulykke
  • tyveri av personlige eiendeler fra personbil og fritidsbåt

 • Er det noen begrensninger i dekningen
  • Enkeltgjenstander eller samlinger dekkes inntil 350 000.
  • Smykker og gull dekkes inntil 350 000.
  • For visse skader og objekter er erstatningsbeløpet begrenset.
  • Det er en egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) og vinsamlinger, inkludert sprit på inntil kr 500 000. Ta kontakt med forsikringskontoret hvis du har større verdier

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Alle el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy som kjører mellom 10-20 km/t må ha egen lovpålagt ansvarsforsikring. Disse vil derfor ikke lenger være dekket under ansvarsdekningen på innboforsikring. Vi kan tilby en egen forsikring for dette. Ta kontakt med oss, så ordner vi en slik forsikring for deg. Her kan du lese mer om forsikring av småelektrisk kjøretøy.

Er du studentmedlem?

Som studentmedlem har du innboforsikring og livsforsikringspakke, inkludert i ditt medlemskap. Les mer om studentforsikring.

Har du ting med høy verdi?

Du kan tegne verdisakforsikring for ting med høy verdi og som du er redd for å miste. Fordelen med verdisakforsikring er at kunden får dekket tap av gjenstanden, og nesten alle typer skader, inkludert skader som oppstår når gjenstanden er i bruk. Forsikringen dekker også tapt eller ødelagt gjenstand om kunden er på reise. Både innboforsikringen og reiseforsikringen kan ha begrensninger knyttet til seg om du trenger å bruke forsikringen din.

 • Forsikringen er for gjenstandene dine med høy verdi
 • Dekker plutselige og uforutsette skader i hele verden, også når gjenstandene er i bruk
 • Det er kun 1000 kroner i egenandel ved bruk av forsikringen

Relaterte forsikringer:

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Kontakt oss