Medlemskap og forsikring

Medlemskapet ditt

Medlemskontingenten 2021

Ordinær kontingent er 1,45 % av brutto lønn. Medlemmer ute av lønnet arbeid betaler minimumskontingent.