Fylkesrepresentant

Hva er en fylkesrepresentant?

Hvert år velger studentmedlemmene sine fylkesrepresentanter, med personlig vararepresentant over hele landet. Som fylkesrepresentant representerer du studentmedlemmene i ditt fylke, og er samtidig medlem av fylkesstyret. Fylkesstyret er en samling av personer som representerer de ulike delene av helsetjenesten i ditt fylke. Her sitter fylkesrepresentantene som fullverdige medlemmer, det vil si at du har uttale-, forslags- og stemmerett og kan trygt tale på vegne av studentene. Vervet varer ett år av gangen, og man sitter fra 1. juni - 1. juni.

Som fylkesrepresentant er du et av de viktigste bindeleddene mellom studentmedlemmene i ditt respektive fylke og Norsk Sykepleierforbund.

Du vil få god opplæring og inngående kunnskap om organisasjonsarbeid og Norsk Sykepleierforbund. Du får tilbud om to faglige samlinger sammen med andre engasjerte i NSF Student, samt deltakelse på NSF Students årsmøte. Ansvaret du har som fylkesrepresentant er å ivareta studentmedlemmenes stemme i ditt fylke.

Fylkesrepresentanter for 2019-2020

Årsmøtet

Som fylkesrepresentant er du automatisk en del av delegasjonen fra ditt fylke til NSF Student sitt årsmøte. Her er det en gylden mulighet til å engasjere seg som student og få være med på mye spennende aktiviteter.

Studentvalget 2023

Neste valg starter våren 2023, og da kan du som sykepleierstudent og medlem av NSF bli ny fylkesrepresentant i ditt fylke. Fra 1. - 31. mars kan du stille selv eller nominere noen til rollen. Fra 1. - 30. april er det stemmeperiode og da skal alle sykepleierstudenter stemme for den kandidaten de ønsker som sin fylkesrepresentant.

Fylkesrepresentantene for 2022-2023

Her finner du hvilken fylkesrepresentant og vara som representerer deg og dine medstudenter i ditt fylke. Det ligger også kontaktinformasjon dersom du har behov for å kontakte dem. 

 • Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Silje Lødrup Stabell
  Studiested: UIA Campus Grimstad
  E-post: Send e-post
  Telefon: 918 65 001

  Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Fülöp Varga
  Studiested: UIA Campus Grimstad
  E-post: Send e-post
  Telefon: 911 90 932

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Ingvild Krüger
  Studiested: UIA Campus Kristiansand
  E-post : Send e-post
  Telefon: 978 82 186

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Johannes Hendrikus Luten
  Studiested: UIA Campus Grimstad
  E-post : Send e-post
  Telefon: 944 84 796

 • Fylkesrepresentant:
  Navn: Caroline Marie Bøe Olsen
  Studiested: NTNU Gjøvik
  E-post : Send e-post
  Telefon: 410 63 022

  Fylkesrepresentant:
  Navn: Francis Nicolai Eftevåg
  Studiested: HINN Elverum
  E-post : Send e-post
  Telefon: 474 09 271

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn: Dana Jouhar
  Studiested: HINN Elverum
  E-post : Send e-post
  Telefon: 401 63 163

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Hanne Reisvold
  Studiested: NTNU Gjøvik
  E-post : Send e-post
  Telefon: 466 84 261

 • Fylkesrepresentant:
  Navn: Vegard Røen
  Studiested: Høgskolen i Molde, Campus Molde
  E-post: Send e-post
  Telefon: 417 55 376

  Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Martine Kjenslie Lund
  Studiested: Høgskolen i Molde, Campus Molde
  E-post: Send e-post
  Telefon: 482 02 221

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Kristian Faksvåg
  Studiested: Høgskolen i Molde, Kristiansund
  E-post: Send e-post
  Telefon: 922 52 431

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Monica Leite
  Studiested: NTNU Ålesund
  E-post: Send e-post
  Telefon: 941 37 780

 • Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Kent Hanssen
  Studiested: Nord Universitet Campus Bodø
  E-post: Send e-post
  Telefon: 948 64 497

  Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Karoline Ellingsen Biendl
  Studiested: Nord Universitet Campus Bodø
  E-post: Send e-post
  Telefon: 903 67 923

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn: Maria Charlotte Andersen
  Studiested: Nord Universitet Campus Vesterålen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 957 67 462

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn: Sornrawanee Cindy Kingmala
  Studiested: Nord Universitet Campus Bodø
  E-post: Send e-post
  Telefon: 948 86 010

 • Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Daniel Tørresvoll Stabu
  Studiested: Lovisenberg Diakonale Høgskole
  E-post: Send e-post
  Telefon: 938 50 801

  Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Tommy Sjøli Martinsen
  Studiested: VID Oslo
  E-post: Send e-post
  Telefon: 469 55 158

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Anne Kløve Humlestøl
  Studiested: Lovisenberg Diakonale Høgskole
  E-post: Send e-post
  Telefon: 412 25 006

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Anne Irgens
  Studiested: VID Oslo
  E-post: Send e-post
  Telefon: 932 17 032

 • Fylkesrepresentant
  Navn: Henriette Muri Thowsen
  Studiested: Universitetet i Stavanger
  E-post: Send e-post
  Telefon: 977 50 502

  Fylkesrepresentant
  Navn: Kristoffer Haugen
  Studiested: Universitetet i Stavanger
  E-post: Send e-post
  Telefon: 451 14 161

  Vara-fylkesrepresentant
  Navn: Désirée Wennerlund
  Studiested: Universitetet i Stavanger
  E-post: Send e-post
  Telefon: 952 09 587

  Vara-fylkesrepresentant
  Navn: Carina Jakobsen
  Studiested: Universitetet i Stavanger
  E-post: Send e-post
  Telefon: 968 00 131

 • Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Henriette Brenna
  Studiested: UIT Campus Tromsø
  E-post: Send e-post
  Telefon: 942 52 541

  Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Madeleine Jacoby Johannesen
  Studiested: UIT Campus Tromsø
  E-post: Send e-post
  Telefon: 915 33 977

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Maya Sandes Denstad
  Studiested: UIT Campus Harstad
  E-post: Send e-post
  Telefon:

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn:
  Karina Jeanette Pedersen
  Studiested: UIT Campus Hammerfest
  E-post: Send e-post
  Telefon: 481 30 352

 • Fylkesrepresentant
  Navn: Lisa Hustad
  Studiested: NTNU Campus Trondheim
  E-post: Send e-post
  Telefon: 401 01 374

  Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Dalil Ali
  Studiested: Nord Universitet Campus Levanger
  E-post: Send e-post
  Telefon: 486 58 125

  Vara-fylkesrepresentant:
  Navn: Mia Ulsund
  Studiested: Nord Universitet Campus Levanger
  E-post: Send e-post
  Telefon: 940 54 712

  Vara-fylkesrepresentant
  Navn: Kine Alterskjær
  Studiested: Nord Universitet Campus Namsos
  E-post: Send e-post
  Telefon: 950 33 858

 • Fylkesrepresentant
  Navn: Elisabeth Kværne Nilsen
  Studiested: USN Campus Vestfold
  E-post: Send e-post
  Telefon: 938 79 206

  Fylkesrepresentant
  Ledig verv, ønsker du å stille til vara-fylkesrepresentant i Vestfold og Telemark send oss en epost: Send-epost

  Vara-fylkesrepresentant:
  Ledig verv, ønsker du å stille til vara-fylkesrepresentant i Vestfold og Telemark send oss en epost: Send-epost

  Vara-fylkesrepresentant
  Ledig verv, ønsker du å stille til vara-fylkesrepresentant i Vestfold og Telemark send oss en epost: Send-epost

 • Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Maria Knudsen
  Studiested: HVL Campus Bergen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 93848943

  Fylkesrepresentant:
  Navn:
  Julie Iren Sulen
  Studiested: VID Bergen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 979 53 753

  Vara-fylkesrepresentant
  Navn: Sindre Aadland
  Studiested: VID Bergen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 405 55 051

  Vara-fylkesrepresentant
  Navn: Ann Marie Utne
  Studiested: VID Bergen
  E-post: Send e-post
  Telefon: 471 73 739

 • Fylkesrepresentant
  Navn: Amalie Hestad
  Studiested: VID Sandvika
  E-post: Send e-post
  Telefon: 480 53 023

  Fylkesrepresentant
  Navn: Cornelia Garstad
  Studiested: OsloMet Kjeller
  E-post: Send e-post
  Telefon: 455 39 585

  Fylkesrepresentant
  Navn: Celine Bendiksen
  Studiested: OsloMet Kjeller
  E-post: Send e-post
  Telefon: 481 44 489

  Vara-fylkesrepresentant
  Navn: Iselin Wennersteen
  Studiested: OsloMet Kjeller
  E-post: Send e-post
  Telefon: 988 44 893

  Vara-fylkesrepresentant
  Navn: Camilla Herstad
  Studiested: OsloMet Kjeller
  E-post: Send e-post
  Telefon: 413 93 510

  Vara-fylkesrepresentant
  Ledig verv, ønsker du å stille til vara-fylkesrepresentant i Viken fylke send oss en epost: Send-epost

På Norsk Sykepleierforbunds landsmøte i 2019 ble det vedtatt å endre struktur etter de nye fylkene i Norge, med noen unntak. I tillegg ble antall fylkesrepresentanter i hvert fylke endret. Dette er blant annet fordi det nå vil være mye større fylker, og for å sikre at NSF Student er synlig for våre medlemmer. Fra og med studentvalget i 2020 vil derfor gå fra 19 til 23 fylkesrepresentanter, det vil si 2 i hvert fylke foruten om Viken som har 3 representanter.

Kontakt oss

Dersom det er ledige verv i ditt fylke kan du kontakte NSF Student for å melde interesse til vervet. Eller dersom du har andre spørsmål.

Nyheter