Engasjerte i NSF Student gjør sykepleierstudenter over hele landet bedre rustet til å møte sykepleieryrket.

HK2022

Live undervisning med MedEasy

Lokallagene våre i Gjøvik, Stavanger, Bergen og Tromsø har alle arrangert liveundervisning med Nils Christian fra MedEasy som foredragsholder. Her er et blide fra foredraget i Gjøvik som ble arrangert i samarbeid med skolens linjeforening Fresk.

MedEasy Nils Kristian
Foto: Privat

Fagdagen i Trondheim

Torsdag 10 November hadde lokallaget vårt i Trondheim en fagdag med tema «Sykepleierens møte med mennesker i krise». Til fagdagen ble det servert gratis lunsj i tillegg til at det var engasjerende konkurranser med fete premier! Fagdagen hadde et bredt utvalg av dyktige foredragsholdere, som alle gav ulike perspektiver på hvordan det er å møte mennesker i krise. Disse foredragsholderne var:

 • Marius Løken
  Marius overlevde det mye omtalte Halloween-drapet i 2011. Denne hendelsen er grunnlaget i hans fortelling om veien tilbake. Han kom seg på beina etter 20 knivstikk og et liv som ble totalt snudd på hodet. Marius bidro med en sterk historie som virkelig satt ting i perspektiv. Han gav også enkle og konkrete hverdagstips og verktøy slik at deltakerne lettere kan overkomme sine egne dørstokkmil, og snu motgang til medgang.

 • Håkon Stenmark
  Håkon er spesialist innen voksenpsykiatri og har doktorgrad i klinisk medisin. Han er blant annet tilknyttet ressurssenter om vold, traumer og selvmordsforebygging, Region Midt, Senter for Krisepsykologi i Trondheim og Victims Voice International. Han har bred kompetanse og har arbeidet med mennesker i kriseområder i ulike plasser, i ulike deler av verden. Han gav viktige perspektiver på hvordan helsepersonell kan møte mennesker i krise på best mulig måte.

 •  Bent Kristiansen
  Bernt Kristiansen jobber som seksjonssjef ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St Olavs hospital. Som beredskapsansvarlig i akuttklinikken arbeider Bent med ulike operative disipliner. Herunder blant annet innsatsledelse, beredskap i forhold til personskade forårsaket av farlig kjemiske stoffer, biologisk agnes, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosive stoffer. Samt prosedyrer for hvordan nødetatene skal handle i situasjoner med pågående livstruende vold (PLVIO).
 • Thomas Nordgaard Dahle
 • Thomas har utdanning innen ambulansefag, og er redningsmann ved Norsk luftambulanse. Han er også utdannet sykepleier med innen anestesi- og intensivsykepleie, i tillegg til å være brannmann. Norsk luftambulanse jobber for å få rask og riktig avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. Thomas gav innblikk i hvordan mennesker det er å møte mennesker i akuttsituasjoner og kriser.
Fagdag i Trondheim
Foto: privat

Anatomiquiz

Flere av våre lokallag har arrangert anatomiquiz. Det å ha et lokallag på sitt studiested er helt gull for førsteårsstudenter som skal ha eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Anatomiquiz passer også like godt for studenter som ønsker å repetere, eller for de som bare ønsker å gjøre noe hyggelig sammen med medstudenter.

Sykdomslærequiz

Onsdag 16 november arrangerte lokallaget vårt i Levanger sykdomslærequiz. Det ble delt ut premier til 1, 2, og 3- plass! Arrangementet har fått tilbakemelder som at det var både lærerikt og morsomt på en og samme tid.

Sykdomslærequiz
<br><br>Foto: Banner til arrangement sykdomslærequiz. Arrangert av NSF Student Levanger.

Løvemammaene

Lokallaget vårt i Kristiansand har hatt et foredrag med løvemammaene. Foredraget handlet om pårørende perspektivet, hvordan unngå bruk av tvang mot barn, søsken som pårørende, hvordan møte non-verbale barn og barn i palliasjon. Samt å miste et barn og sorgstøtte.

Løvemammaene
Foto: privat

Lokallagene er allerede i full sving med å planlegge neste semesters arrangementer. Så følg med!


Synes du dette hørtes kult ut? Kanskje tenker du at dette er noe du har lyst til å bli med på? Det har du mulighet til!

Alle sykepleierstudenter som er medlem av Norsk Sykepleierforbund, har mulighet til å bli med i et lokallag. For det krever ingen forkunnskaper. Er du sykepleierstudent, holder det i massevis. Om du klikker på linken under, ser du en oversikt over alle lokallagene vi har, og kontaktinformasjon slik at DU kan bil med!

https://www.nsf.no/nsf-student/lokallag

Stil til verv
Viste du at som sykepleierstudent og medlem i Norsk Sykepleierforbund, så har du muligheten til å stille til ulike verv i NSF Student? I mars hvert år åpnes det for å stille til verv i NSF Student, da man stille til følgende verv:

Fylkesrepresentant
Fylkesrepresentantene representerer studentmedlemmene i ditt fylke, og tar med seg perspektivene inn i NSF sitt fylkesstyre. Vervet varer i 1 år om gangen.

Styremedlem
Studentstyremedlemmer sitter i det sentrale(nasjonale) studentstyret i NSF. Medlemmene blir valgt på NSF Students årsmøte som avholdes i juni. Vervet varer i 1 år.

Studentnestleder
Studentnestleder sitter i det sentrale(nasjonale) studentstyret til NSF. Nestledervervet er et politisk verv på heltid, som betyr at det er jobben din i ett år.  Studentnestleder blir valgt på NSF Students årsmøte som avholdes i juni. Vervet varer i 1 år.

Studentleder
Studentleder er en del av det sentrale(nasjonale) studentstyret til NSF. Ledervervet er et politisk verv på heltid, som vil si at det er jobben din i ett år. Studentleder blir valgt på NSF Students årsmøte som avholdes i juni. Vervet varer i 1 år.

Link til Oversikt over alle verv og roller i NSF Student


Årsmøtedelegat: Har du lyst til å bestemme hva NSF Student skal jobbe for det neste året? Har du lyst til å bestemme hvem det er som skal utgjøre studentstyret og studentledelsen til neste år? Har du lyst til å møte sykepleierstudenter fra hele landet? I mars(april?) Kan du melde deg som skoledelegat!

https://www.nsf.no/nsf-student/nsf-students-arsmote

Årsmøtet 2022
Foto: NSF

NSF Students høstkonferanse 2022

Hvert år samler vi alle våre engasjerte til en opplæringskonferanse, denne kaller vi for høstkonferansen. I år var denne konferansen fra 20 oktober til 23 oktober. Høstkonferansen er en av tre årlige samlinger med opplæring for våre engasjerte.  I år gikk turen til Geilo, hvor de fikk opplæring i hva vervet innebærer, hva de kan gjøre i vervet sitt, hvordan påvirke lokalt og nasjonalt, bruk av sosiale medier, samt teambuilding, leker og flere sosiale aktiviteter.

HK2022
Foto: NSF