Hjerteskjærende og viktig webinar

Gatekunst: Jordmor med baby "Arrival". Foto: Arne Beck/Piece by Piece

«Det fødes om lag 150 barn i Norge hver dag. 150 første åndedrag tas. 150 første møter. 150 blanke ark.» Slik åpnet forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, webinaret. Dette er 150 sårbare barn som trenger vår hjelp for at vold og psykisk sykdom i familien de fødes inn i avdekkes. Hun viser til at jordmødre kan bidra til å avdekke bekymringsverdige forhold, og at dette krever kunnskap og oppmerksomhet.

Første foredragsholdere ut etter forbundslederen, var Kripos. De loste oss gjennom et hjerteskjærende fremlegg av rapporten «Alvorlig vold mot små barn». Målet med dette er å få oss til å tørre å tenke tanken om at det verst tenkelige faktisk skjer der ute. Vi må tørre å tenke tanken for å klare å se tegnene, oppdage og hjelpe i tide. Dette er livsviktig for barna.

Deretter ga Forebyggende familieteam i Tromsø oss et svært godt innblikk i hvordan de jobber med familier som trenger hjelp. De fortalte om hvilke metoder og kunnskap de benytter, og delte erfaringer. Etter pausen hørte vi jordmor fortelle om sin unike erfaring fra praksis og fra eget liv. Hun delte engasjert svært nyttige og konkrete råd. Ved å tørre å spørre kan vi «så et frø» hos mottaker. Dette kan utgjøre den nødvendige forskjellen for akkurat denne kvinnen, nå eller på sikt. Kvinnen må selv erkjenne og gjøre seg mottakelig for hjelp.

Videre i webinaret holdt helsesykepleier et godt innlegg om hvordan filmen «I trygge hender» brukes ved helsestasjoner i praksis. At dette er en film som gjør det lettere å snakke om vanskelig tematikk, er noe av erfaringene hun og kollegaer sitter med. Avslutningsvis i webinaret loste barnesykepleier fra Stine Sofies Stiftelse oss gjennom Foreldrepakken - både innholdet og hvordan dette kan brukes i praksis. Et praktisk verktøy og oppslagsverk som fremstår som svært nyttig i arbeid med familie og barn.

Vi sender en takk til alle som bidro til dette flotte webinaret.