Flere jordmødre redder liv i Malawi

Madalo Makunganya Wella, jordmor i Malawi - bilde fra jobben på sykehuset, og profilbilde. Collage.

Madalo Makunganya Wella jobber i dag som jordmor på Zomba Central Hospital i Malawi

Pakati. Ordet for svangerskap på Chichewa, Malawis mest utbredte språk, betyr direkte oversatt stedet mellom liv og død. Ordet gjenspeiler en dyster statistikk, og beskriver situasjonen mange kvinner og jordmødre i Malawi lever med.   

Malawi var lenge ett av landene i verden der flest kvinner døde av svangerskapsrelaterte årsaker. Etter at det ble innført nasjonale tiltak for å øke antall kvinner som fødte på sykehus, og med kvalifisert personell til stede, har antallet kvinner som dør under fødsel gått ned. Tidlig på 2000-tallet var tallene over 1100*. I dag er det redusert til omtrent 439. Men fortsatt er tallet høyere enn i flere av nabolandene.

Verdens helseorganisasjon anbefaler 1 jordmor per 175 kvinner. Selv om tallene peker i riktig retning, er det fortsatt et stykke igjen før Malawi når Verdens helseorganisasjons anbefaling.

I dag har Malawi 1 jordmor per 5058 kvinner og mangler 23.637 jordmødre for å nå Verdens helseorganisasjons anbefaling. Selv om behovet for jordmødre er stort, er ikke alltid veien for jordmorstudentene enkel.

Vi har snakket med Madalo Makunganya Wella som er sykepleier og jordmor i Malawi. Hennes historie viser at selv om flere sykepleiere ønsker å bli jordmødre, er ikke veien dit alltid like lett.

Utfordringer på vei til drømmen

Madalo hadde jobbet som sykepleier i mange år før hun bestemte seg for å følge drømmen og søke om å få videreutdanne seg og øke kompetansen sin som jordmor. Gleden var stor da hun fikk brev om studieplass. Men historien skulle ta en ny vending da skolen, etter studiestart, endret opptakskravene sine og ba Madalo om å slutte. Hun var ikke lengre kvalifisert, ifølge skoleledelsen.

Heldigvis, sier Madalo, var hun studentmedlem i NONM – det Malawiske sykepleierforbundet. Gjennom juridisk bistand fra National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi, NONM, fikk Madalo tilbake plassen sin, og er i dag ferdig utdannet sykepleier og jordmor. Madalo understreker at uten NONM hadde hun ikke vært jordmor i dag.

Viktigheten av flere jordmødre

Når vi snakker om Madalos historie med Edel Marlen Taraldsen, lederen i NSF student, rister hun på hodet og sier «dette er ikke holdbart». Videre vektlegger hun viktigheten av å sikre gode studieløp for å utdanne flere kvalifiserte sykepleiere, men også jordmødre.

Jordmor er en nøkkelperson i helsetjenesten for kvinnehelsen i Malawi og de fleste land verden over. Utdanning av jordmødre er en viktig nøkkel for å bedre svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen. Follow the Data: Invest in Midwives er The International Confederation of Midwives (ICM) sitt tema for 2021 – et svært treffende slagord, sier Kristin Holanger nestleder i Jordmorforbundet.

Madalo, som i dag arbeider som jordmor og sykepleier ved sentralsykehuset i Zomba i Malawi, understreker at hun i dag har den kunnskapen hun trenger for å kunne ta kritiske avgjørelser på kort tid, avgjørelser som kan redde liv, takket være videreutdannelsen sin. Hun ønsker at det skal bli lettere for flere å gjennomføre kompetanseheving og videreutdannelse slik at de sammen kan gjøre det tryggere for kvinner å føde i det afrikanske landet.

Norsk Sykepleierforbund har siden 2006 bistått det malawiske sykepleierforbundet, NONM, med å utvikle sin faglige kapasitet, øke innflytelse på nasjonale myndigheter og heve kompetansen hos sine medlemmer. Kvalitetssikring av sykepleier- og jordmorutdannelsen har vært ett av innsatsområdene.

* mødredødelighet måles som antall dødsfall per 100 000 levendefødte

Veier videre