Funksjonshemmede skal ikke diskrimineres

Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv og en funksjonsnedsettelse betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. 

Marie Madeleine er sykepleier. Og hun har Potts sykdom, også kalt tuberkuløs spondylitt. 

- En sykepleier med en funksjonsnedsettelse kan kanskje ikke utføre alle typer oppgaver, men allikevel veldig mange typer oppgaver innenfor sykepleieprofesjonen, sier hun.

Marie Madeleine jobber med hiv/aids-pasienter på et sykehus i vestlige Rwanda, men har hatt sin del av utfordringer i løpet av karrieren.

- Typisk diskriminering er at de ber meg utføre oppgaver de vet jeg ikke kan gjøre, og når jeg ikke klarer det, så ber de meg om å slutte i jobben, forteller hun.

Tuberkulose i ryggen skyldes spredning av tuberkelbakterien til ryggen via blodet fra et infeksjonsfokus utenfor ryggen, som regel i lungene. Dette fører til en bakteriell betennelse i en eller flere ryggvirvler (spondylitt). Tiltakende ødeleggelse av beinvevet kan føre til sammenfall av ryggvirvler og i fremskredne tilfeller, slik som hos Marie Madeleine, utvikling av "kul på ryggen".

Marie Madeleine har byttet arbeidsplass et par ganger, men hun har aldri sluttet som sykepleier. Hun er medlem av Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU), NSFs samarbeidspartner i Rwanda, og sier hun anser dem som familie.

- De jobber for våre rettigheter og gir oss selvtillit. Jeg forholder meg ikke taus, jeg klager og taler min egen sak, forteller Marie Madeleine.

NSF har samarbeidet med RNMU siden 2012 for å bidra til at søsterorganisasjonen ivaretar sykepleierne og jordmødrenes interesser. RNMU har hatt en svært positiv utvikling de siste årene og øker nå fokuset på inkludering av personer med funksjonsnedsettelser, da spesielt i forhold til ulovlige oppsigelser.

Les mer om NSFs bistandsarbeid her.