Lønn i henhold til utdanning? Bare glem det.

Lærere og sykepleiere utgjør størsteparten av de offentlig ansatte i Rwanda, men sykepleierne i Rwanda må starte på laveste trinn i stillingen sin uavhengig av om de har bachelor, mastergrad, spesialisering eller doktorgrad. 

På et 4-dagers seminar i Kigali om sykepleierutdanning og -opplæring, fikk Sykepleierforbundene i Rwanda, Malawi, Zambia og Norge stille departementene spørsmål. Det rwandiske sykepleierforbundet, Rwanda Nurses and Midwives Union, RNMU, benyttet anledningen til å spørre hvorfor ikke sykepleierne får samme kompensasjon for høyere utdanning som lærerne. Som i Norge, er flesteparten av lærerne og sykepleierne ansatt i offentlig sektor, men betingelsene er svært ulike. "Slik er systemet for sykepleierne og helsearbeiderne", var tilbakemeldingen fra Arbeidsdepartementet, og innrømmet også at de så at lærerne derimot fikk kompensasjon for sin utdanning.

"Hvordan skal et land klare å tilby befolkningen gode helsetjenester, hvis ikke sykepleierne blir verdsatt for kompetansen sin?" spurte RNMU. «Vi trenger sykepleiere med alle typer utdanning – om det er diploma, bachelor, spesialisering eller master. Alle bidrar med ulik kompetanse som gjør at helsetjenestene sykepleierne tilbyr blir enda bedre, og pasientene får enda bedre omsorg» - sier Fausta Uwingabire fra Universitetet i Rwanda, og støttet opp om RNMUs sak.

Alle fire forbundene ba de rwandiske myndighetene om å endre systemet slik at det blir likt for alle yrkesgrupper.

NSF kommer til å følge opp saken gjennom sitt samarbeid med søsterorganisasjonen RNMU.

Les mer om NSFs bistandsarbeid her.