Sterke fagforeninger fremmer god helse globalt

Malawi

Verdiene og forpliktelsene beskrevet i dette rammeverket skal veilede sykepleiere og profesjonsorganisasjoner i alle settinger, roller og praksisdomener – uavhengig av hvor i verden de er. Ett av disse punktene omhandler sykepleiere og global helse – og arbeidet med å redusere helseulikheter globalt.

Sykepleie og global helse

Sykepleie er et internasjonalt fag, og retten til helse og lik tilgang til helsetjenester er en grunnleggende verdi i sykepleie. Sykepleiere verdsettes og respekteres for innsatsen de gjør for å bedre helse – både for enkeltindividet, samfunnet og befolkningen – fra det helt lokale til det globale.

NSF har siden 1980-tallet arbeidet med å styrke sykepleierforbund også utenfor Norge. Dette arbeidet går rett til kjernen i ICN-kodeksens fjerde punkt, som adresserer sykepleiere og global helse.

Der vektlegger ICN nettopp viktigheten av samarbeid mellom sykepleierorganisasjoner for å adressere sosiale helsedeterminanter globalt.

Sosiale helsedeterminanter er de forholdene som påvirker oss, og helsen vår, der hvor vi vokser opp, lever, arbeider, bor og blir gamle. Disse forholdene formes av ulik tilgang på ressurser, penger og politikk både lokalt og globalt. Felles for mange av de sosiale helsedeterminantene er at de ligger utenfor helsesystemet. De omfatter faktorer som arbeidsforhold og -vilkår, det å ha en lønn å leve av og en jobb der vi er trygge. Dette er kjernesaker for nettopp fagforeninger.

Malawi

Fra sykepleierorganisasjon til sykepleierorganisasjon

Sykepleiere og jordmødre behøver også sterke fagforeninger som kjemper for deres rettigheter. Organisasjoner som jobber for å forbedre de sosiale determinantene, både i og utenfor helsesystemet, og som taler sykepleiernes sak i alle sammenhenger.

I dag samarbeider NSF med sykepleierforbundene i Rwanda og Malawi – Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) og National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM).

Med erfaring fra å bygge en organisasjon i Norge siden 1912, bistår NSF organisasjonene med å utvikle sin faglige kapasitet, øke sin innflytelse på nasjonale myndigheter og heve kompetansen hos sine medlemmer. På den måten arbeider vi også for å bedre sykepleiere og jordmødres arbeidsvilkår og helse globalt.

Les mer om NSFs arbeid med sykepleierforbundene i Malawi og Rwanda her.

NSFs bistandsarbeid

NSF har vært engasjert i internasjonalt bistandsarbeid siden 1980-tallet. I inneværende periode samarbeider vi med sykepleierforbundene i Rwanda (Rwanda Nurses and Midwives Union, RNMU) og Malawi (National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi, NONM)

NSF bistår organisasjonene med å utvikle sin egen faglige kapasitet, øke innflytelsen på nasjonale myndigheter og heve kompetansen hos sine medlemmer.