–  God sykepleieledelse er helt avgjørende

Silje Naustvik, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, åpnet lederutviklingsprogrammet «Leadership for Change».

Hun presiserte at god sykepleieledelse er helt avgjørende - både for pasientene, for samfunnet og for de som jobber i tjenestene.

Styrke sykepleieres lederskap

«Leadership for Change» (LFC) har som mål å utvikle og styrke sykepleieres lederskap i helse- og omsorgssektoren. I år var det 84 søkere til programmets 30 plasser.

– Dere står opp, trer frem og viser hva god sykepleiefaglig ledelse betyr for helse- og omsorgstjenesten. Uten ansvarlige sykepleierledere fungerer ikke helsetjenestene, hverken i kriser eller i en normalsituasjon, sa Naustvik.

Hun understreket at det å være leder gir mange muligheter:

– Dere bidrar til strategisk utvikling, setter retning, utvikler, påvirker, innoverer og setter standard.

Årets deltagere: Lederutviklingsprogrammet arrangeres for tredje gang i Norge.
Deltagere på «Leadership for Change» 2022-2023 sammen med nestleder Silje Naustvik (nummer to fra venstre).

Internasjonalt forankret

Lederutviklingsprogrammet arrangeres for tredje gang i Norge, og gjennomføres i samarbeid med International Council of Nurses (ICN).

Det er internasjonalt forankret og er gjennomført i nærmere 60 land. Det er tilpasset nasjonale og lokale forhold, men bygger på flere prinsipper og strategier som er felles. Programmet består av tre workshops, samt selvstudier og gruppeaktiviteter.

Les mer om lederutviklingsprogrammet Leadership for Change.