En hyllest til stifteren av Norsk Sykepleierforbund

På grava til Bergljot Larsson

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, generalsekretær Rune Hallingstad og representanter fra Bergljot Larssons familie. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

Larsson grunnla Norsk Sykepleierforbund i 1912 sammen med 43 medsøstre.

– Stiferene hadde noen klare framtidsvisjoner og framtidshåp for NSF allerede da. Det var driftige og modige damer – og fremst av dem sto Bergljot Larsson, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

En forbundsleder som sto i mange stormer

Sverresdatter Larsen beskrev Larsson som en forbundsleder som sto i mange kamper og stormer - for treårig sykepleierutdanning, likestilling, arbeidsvilkår og rettigheter.

– Bergljot Larsson samlet sykepleiere i en egen organisasjon. Samholdet gjorde det mulig å utvikle yrket til en profesjon, en profesjon som i dag er blant de yrkesgrupper befolkningen har høyest tillitt til. Hun så at sykepleiere var sterkere sammen. At vi var en kraft med betydning. For samfunnet. For folkehelsen. For hver eneste pasient.

Sterke sammen gjennom generasjoner
Med på kransenedleggelsen var dagens forbundsledelse, generalsekretær, familiemedlemmer til Larsson, tidligere forbundsledere og representanter fra forbundsstyret og NSF Student.

– «Om hundre år er allting glemt» sies det. Men 110 år etterpå står vi her sammen og minnes. Sykepleiere er ikke bare sterke sammen her og nå – vi er sterke sammen gjennom generasjoner, avsluttet forbundslederen før kransen ble lagt ned på Larssons familiegrav.

Les mer om vår historie her: https://www.nsf.no/om-oss/var-historie

Bergljot Larsson sin gravstøtte
Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF