E-læringskurs om mastergrad for sykepleiere

Lill Sverresdatter Larsen tester spillet på sin mobiltelefon.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen tester den nye e-læringen på sin mobiltelefon.

Norsk Sykepleierforbund er opptatt av kvalitet i utøvelsen av faget.

- Vi må hele tiden forholde oss til ny kunnskap og nye arbeidsmåter. Utdanningen av morgendagens sykepleiere fordrer at dagens sykepleiere øker sin kompetanse. Det er derfor viktig at fremtidens spesialsykepleiere har mastergrad. Vi trenger flere sykepleiere med mastergrad, og vi trenger flere forskere innen sykepleie, sier Larsen.

Mastergrad er viktig både for pasientene, samfunnet og sykepleierne selv.

Argumenter, spill og spørsmål

Gjennom vårt nye e-læringskurs lærer du å argumentere for hvorfor det er viktig at spesialsykepleiere har mastergrad – enten de jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste eller i utdanningssektoren.

Du får se og høre sykepleiere, sykepleierledere, utdanningspersonell, studenter og leger fortelle hvordan mastergrader vil bidra til bedre helse- og omsorgstjenester, og du vil kunne øve deg på argumentasjon gjennom et morsomt spill.

Kurset vil også gi deg mulighet til å kommunisere med andre sykepleiere som tar kurset, eller med Norsk Sykepleierforbund direkte, om ting du lurer på om masterutdanning for spesialsykepleiere.

Åpent for alle medlemmer

E-læringskurset er først og fremst laget for NSFs tillitsvalgte, men andre medlemmer er også velkommen til å gjennomføre det.

Kanskje lurer du på hvorfor det er viktig at spesialsykepleiere får en mastergrad? Det får du svar på i kurset.

Klikk her for å lese mer og logge inn.