E-læringskurs: Mastergrad for sykepleiere

Illustrasjonsbilde av utdanning.

Masterkompetanse i front! Vi i Norsk Sykepleierforbund er opptatt av kvalitet i utøvelsen av faget vårt. Vi må hele tiden forholde oss til ny kunnskap og nye arbeidsmåter. Derfor mener vi at fremtidens spesialsykepleiere skal ha mastergrad.

Dette e-læringskurset gir deg argumenter og refleksjoner for masterutdanning fra personer med ulik fagbakgrunn. Slik kan du ta del i diskusjonene og engasjere deg i saken.

Slik kommer du inn på e-læringen

  1. Er du tillitsvalgt, klikk deg inn på e-læringskurset om masterutdanning for spesialsykepleiere
  2. Brukernavn er e-postadressen NSF har lagret på deg. Det betyr at det er den sammen e-posten du bruker for å logge deg inn på Min side og den du mottar informasjon fra Norsk sykepleierforbund på.
  3. Passord: NSF Masterutdanning
    Du må kopiere passordet eller skrive det nøyaktig med både store og små bokstaver og mellomrom. Dette passordet er likt for alle.

Alternativ innlogging

  1. Dersom du ikke kommer inn via innloggingen over, klikk her på e-læringskurset om masterutdanning for spesialsykepleiere
  2. Velg Registrer meg for å lage en ny bruker.
  3. Fyll inn informasjonen din og medlemsnummeret ditt i NSF. Lag et passord og opprett konto.

Har du problemer med innloggingen, ta kontakt med Heidi.Swensen@nsf.no.

Hvem er kurset for

E-læringskurset er først og fremst laget for deg som er tillitsvalgt for NSF. Dersom du er medlem, men ikke tillitsvalgt, er du også velkommen til å ta kurset, dersom du lurer på hvorfor det er viktig at spesialsykepleiere får en mastergrad.

Hvorfor skal jeg ta e-læringskurs?

Gjennom e-læringskurset får du se sykepleiere, ledere, utdanningspersonell, studenter og leger fortelle hvordan mastergrader vil bidra til bedre helse- og omsorgstjenester, og du vil kunne øve deg på argumentasjon gjennom et morsomt spill.

Kurset vil også gi deg mulighet til å kommunisere med andre sykepleiere som tar kurset, eller med NSF direkte, om ulike ting du lurer på om masterutdanning for spesialsykepleiere.