Møte med søsterforbund og WHO-sjefsykepleier i Danmark

Nestleder Silje Naustvik, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, formand i Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen, nestleder Kai Øivind Brenden

Forbundsledelsen møtte omsider igjen gode danske kolleger på studietur i Danmark. F.v: 1. nestleder Silje Naustvik, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, formand i Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen, 2. nestleder Kai Øivind Brenden. Foto: Thea Martine Olsen

Sykepleiere i Danmark og Norge har stått overfor lignende utfordringer den siste tiden: Koronapandemien, med betydningen det har hatt for både samfunnet, helsevesenet, og den enkelte sykepleier. Og i begge land har sykepleiere i sommerhalvåret gått til det skritt å streike for en lønn som står til kompetansen, ansvaret og risikoen vi tar i jobben.

Dette var de viktigste temaene på agendaen da forbundsledelsen møtte formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen forrige uke i København.

–Vi har stått overfor mange utfordringer den siste tiden, og det er lærerikt og inspirerende å dele både utfordringer og løsninger. Sykepleierne i Danmark streiket i 68 dager i år, langt lengre enn oss, som ble stoppet med tvungen lønnsnemd. Det var interessant å høre om at strukturene for lønnsdannelsen har blitt et diskusjonstema også i Danmark. På samme måte som frontfagsmodellen i Norge sementerer lønnsforskjellene mellom sektorer, gjør det danske systemet det samme, sier forbundsleder Sverresdatter Larsen.

Inspirasjonsmøte for Norges nye sjefsykepleier

I oktober i år varslet daværende helseminister Bent Høie at Norge skal få sjefsykepleier og sjefjordmor. Det er mange andre land som har denne rollen, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har etterspurt det også fra Norge.

–En sjefsykepleier og sjefjordmor vil få stor betydning for pasientene, gjennom å utvikle helsetjenestene i tråd med pasientenes og befolkningens behov. Disse embetene vil legge til rette for en tydelig nasjonal helseledelse som kan sikre at behovet for nok og riktig helsepersonell møtes, sa Sverresdatter Larsen da nyheten ble kjent.

Helseministeren pekte også på at embetene er viktige for det internasjonale samarbeidet.

På studieturen i København fikk forbundsledelsen glede av å møte politisk rådgiver på sykepleie i WHO Europa Margrieta Langins, som jobber med sjefsykepleiere.  

Hun fortalte om betydningen disse rollene har for å styrke sykepleierutdanningen, lovgivningen og rammevilkår, hvordan helsetjenester leveres, og ikke minst lederskap.

Forbundsledelsen på studietur i Danmark i oktober 2021. Gruppebilde med politiske rådgivere fra WHO Europa og forbundsledelsen i NSF
Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund sammen med politisk rådgiver i WHO Europa Margrieta Langings og hennes rådgivere. Foto: Thea Martine Olsen

–Nå som en sjefsykepleier og -jordmor omsider står for tur i Norge, var det nyttig å diskutere tematikken med WHO Europas politiske rådgiver på sykepleie. Arbeidet som sjefsykepleierne samarbeider om på tvers og fremmer i sine land, har potensiale til å bety mye for utviklingen av helsetjenester også her hjemme i Norge. Jeg ser frem til det videre arbeidet, sier Sverresdatter Larsen.