Høringssvar: midlertidig lov om innreiserestriksjoner

Lill Sverresdatter Larsen

NSF ser store utfordringer ved innreiserestriksjoner for utlendinger, av hensyn til folkehelsen. Vi har likevel valgt å støtte forslaget fra justis- og beredskapsdepartementet om å forlenge den midlertidige loven ut 2021, som åpner for fortsatte innreiserestriksjoner.

Støtten til forslaget har en klar forutsetning: at helsepersonell fra Sverige eller Finland som arbeider i helse- og omsorgstjenesten i Norge fortsatt unntas bestemmelsene, slik det er beskrevet i § 2 e i Forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen.

Du finner høringsuttalelsen i vårt register for høringsuttalelser.