Høringssvar: råd om fysisk aktivitet og tid i ro

Lill Sverresdatter Larsen

Helsedirektoratet har revidert de nasjonale faglige rådene om fysisk aktivitet og tid i ro, basert på WHO sine oppdaterte anbefalinger. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gitt innspill på at rådene fremstår nyttige, men også for generelle.

Vi mener rådene burde omhandle flere grupper, ikke minst personer med funksjonsnedsettelser. De burde i større grad omhandle tiltak på systemnivå, ikke kun hva den enkelte kan og bør gjøre.

Vi imøteser de endelige rådene og vil bidra til å formidle disse ut i våre fagmiljø.

Veier videre