Høringssvar: Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

Høringssvaret er utarbeidet i dialog med Landsgruppen av helsesykepleiere og Barnesykepleierforbundet. Den omhandler samarbeidet mellom Statped og spesialisthelsetjenesten om barn og elever med blant annet sansetap, språk- og talevansker, ervervet hjerneskade, nevroutviklingsforstyrrelser og sosiale/emosjonelle vansker.

Helhetlige og koordinerte pasientforløp er viktig for disse gruppene av barn og unge. Skal vi lykkes med dette, må kommunale helsetjenester inngå på linje med spesialisthelsetjenester. NSF har derfor pekt på at rapporten også burde omhandlet samarbeid med kommunale tjenester, og at Statped bør gjøres bedre kjent i det kommunale hjelpeapparatet.

Du finner hele høringssvaret i vårt register for høringsuttalelser.