Styrende dokumenter

Her finner du dokumenter som er styrende for NSFs virksomhet. Gjeldende landsmøteperiode er 2019 - 2023.

Innsatsområder

NSFs innsatsområder perioden 2020-2024.

Vedtekter

NSFs vedtekter for perioden 2019-2023.

Prinsipprogram

NSFs prinsipprogram perioden 2019-2023. 

Strategi for bistandsarbeidet

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt en strategi for NSFs bistandsarbeid. Strategien gjelder for perioden 2018-2023.

Strategisk plan 2016 - 2020

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt seks områder (kamper) som NSF skal jobbe med i landsmøteperioden.

Kommunikasjonsstrategi 2017-2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Norsk Sykepleierforbunds kommunikasjonsstrategi skal bidra til at organisasjonens kommunikasjon er målrettet og effektiv, og at organisasjonen når sine strategiske mål. Strategien er et styrende dokument vedtatt av forbundsstyret, og er førende for hele organisasjonen. Strategien gjelder for perioden 2017-2020.

Retningslinjer

NSFs retningslinjer for perioden 2015-2019.

Statutter for NSFs konfliktfond

Gjeldende statutter for konfliktfondet.

Sentralt valgreglement

NSFs sentrale valgreglement perioden 2015-2019.