Vårt internasjonale arbeid

Gode helsetjenester er et fundament for bærekraftig utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Helse har derfor alltid hatt en sentral plass i norsk og internasjonal bistand.

Over hele verden er sykepleiere og jordmødre selve ryggraden i helsetjenesten. De hjelper mennesker med deres helsebehov gjennom hele livet. Dette krever at sykepleieren og jordmoren har solid kompetanse, tilgang til faglig utvikling, og gode, trygge arbeidsforhold. Dette er selve kjernen i sykepleierorganisasjonenes arbeid.