Statistikk

Medlemstall i NSF og Unio

Antall medlemmer i NSF fordelt på tariffområde m.m. finnes her.
Antall medlemmer i Unio-forbundene fordelt på kjønn, tariffområde m.m. finnes her.

Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

Arbeidstid

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleiere

Kommunesektoren

Helseforetakene

 

Merarbeid og overtid i kommunesektoren finnes her.

Likelønn

Kvinners lønn som andel av menns lønn finner du her.

Lønn etter utdanningsnivå og næring

Gjennomsnittslønn fordelt på ulike næringer og utdanningsnivå finner du her.

Sykefravær

Sykefravær for sykepleiere, helsesøstre og jordmødre finner du her.

Pensjon

Gjennomsnittlig pensjoneringsalder og antall fordelt på pensjonstype finner du her.

I hvilke næringer jobber sykepleiere?

Antall årsverk og antall sysselsatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre finner du her.

Helse- og omsorgsinstitusjoner etter eier

Antall institusjoner og plasser fordelt på eierskap og fylke finner du her.

NSFs statistikkhefter

Fram til og med 2014 utarbeidet vi statistikkhefter med informasjon om hvilke næringer sykepleiere er ansatt i, lønn, arbeidstid, aldersfordeling, sykefravær, utdanning m.m. Disse finner du her. Fra 2015 finner du disse opplysningene på statistikk-siden.