Stipendordninger

BSF Medlemsfond

Stipendet er økonomisk støtte til BSFs medlemmer som ønsker å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Tildelingen skjer 2 ganger per år med søknadsfrist 1.februar og 15. september. Behandlingstiden er ca. 1 uke. Tildeling av støtte skjer etter vurdering om søknaden oppfyller vedtatte kriterier.