Stipendordninger

BSF Medlemsfond

Stipendet er økonomisk støtte til BSFs medlemmer som ønsker å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Tildelingen skjer 2 ganger per år med søknadsfrist 1.februar og 15. september. Behandlingstiden er ca. 1 uke. Tildeling av støtte skjer etter vurdering om søknaden oppfyller vedtatte kriterier.

 

BSF Fag-og forsknings stipend 20000,-

Barnesykepleierforbundet deler ut et fag- og forskningsstipend på kr 20.000,-

Stipendet kan anvendes til:

  • Faglig spesialisering / utdyping av spesialområde.
  • Hospitering med faglig fordypning som hensikt.
  • Faglige utviklingsarbeider
  • Fagprosjekter 
  • Forskningsprosjekter

Søknadsfrist 1. Februar 2018

E-post: kasserer@barnesykepleierforbundet.no  

 

Tilskudd til faglige utviklingstiltak 2018 restmidler

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi – 2018 – Restmidler. Etter hovedtildelingen gjenstår det i overkant av 200 000 kroner, som det gis mulighet for at faggruppemedlemmer og faggrupper kan søke på nå. 

 

Søknad sendes til leder@barnesykepleierforbundet.no innen 8.november Styret sender det videre til NSF sentralt etter en vurdering.

Formål:

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltaki faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. 

KvinTo fondet

Stipendet kan tildeles den/de som er i aktiv tjeneste som Barnesykepleier, spesialsykepleier eller sykepleier for å stimulere til aktivitet og utvikling innenfor gastro- og ernæringssykepleie.

Neste søknadsfrist: 1. September