Stipendordninger

Tilskudd til faglige utviklingstiltak 2019

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter.

Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i faggruppen i minimum 2 år.

FRIST 21.juni sende til:  leder@barnesykepleierforbundet.no

BSF Medlemsfond

Stipendet er økonomisk støtte til BSFs medlemmer som ønsker å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Tildelingen skjer 2 ganger per år med søknadsfrist 1.februar og 15. september. Behandlingstiden er ca. 1 uke. Tildeling av støtte skjer etter vurdering om søknaden oppfyller vedtatte kriterier.