Stipendordninger

Tilskudd til faglige utviklingstiltak 2018

Søknad sendes til leder@barnesykepleierforbundet.no innen 10. mai Styret sender det videre til NSF sentralt etter en vurdering.

Formål:

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltaki faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. 

BSF Medlemsfond

Stipendet er økonomisk støtte til BSFs medlemmer som ønsker å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Tildelingen skjer 2 ganger per år med søknadsfrist 1.februar og 15. september. Behandlingstiden er ca. 1 uke. Tildeling av støtte skjer etter vurdering om søknaden oppfyller vedtatte kriterier.

 

BSF Fag-og forsknings stipend 20000,-

Barnesykepleierforbundet deler ut et fag- og forskningsstipend på kr 20.000,-

Stipendet kan anvendes til:

  • Faglig spesialisering / utdyping av spesialområde.
  • Hospitering med faglig fordypning som hensikt.
  • Faglige utviklingsarbeider
  • Fagprosjekter 
  • Forskningsprosjekter

Søknadsfrist 1. Februar 2018

E-post: kasserer@barnesykepleierforbundet.no  

 

KvinTo fondet

Stipendet kan tildeles den/de som er i aktiv tjeneste som Barnesykepleier, spesialsykepleier eller sykepleier for å stimulere til aktivitet og utvikling innenfor gastro- og ernæringssykepleie.

Neste søknadsfrist: 1. September