Store koronautfordringer i Malawi

Illustrasjonfoto fra Chintheche Rural Hospital i Malawi.

Hver dag stiger antall smittede og døde, og per 19. januar har landet 13880 smittede og 336 registrerte døde. Bare det siste døgnet er det rapportert om nesten 1200 nye smittetilfeller. Over 700 helsearbeidere er blant de smittede og døde.

Det malawiske sykepleierforbundet er en av NSFs samarbeidspartnere i Afrika. Forbundet jobber, som NSF, med å ivareta sykepleieres vilkår knyttet til utdanning, faglig utvikling, organisering, lønn og sikkerhet på arbeidsplassen. I den pågående pandemien har NONMs rolle og viktighet blitt forsterket – i det sykepleiere og jordmødre står i frontlinjen, og følgelig har store behov for smittevernsutstyr, trygge arbeidsforhold – og forsikringer som dekker dem om de selv skulle bli smittet.

I forbindelse med pandemien har NSF fått laget en filmsnutt som viser hvilke utfordringer sykepleierne i Malawi står overfor.

Som medlem i NSF går en liten andel av kontingenten din til samarbeidet vårt med sykepleierforbundet i Malawi – og du er dermed med på å bidra til at dine kolleger i Malawi får den viktige støtten de behøver.

Les mer om Sykepleierforbundets bistandsarbeid her.