Hva er og hva gjør en jordmor?

Av NSF

Jordmorutdanning i Norge er en utdanning på mastergradsnivå. Opptakskravet er utdanning og bachelor/ autorisasjon som sykepleier, og minimum ett års praktisk erfaring som sykepleier. Deretter tar sykepleiere to års videreutdanning eller mastergrad i jordmorfag

I filmen "Mitt yrke -Jordmor" får du et innblikk i hvordan en jordmor på sykehus arbeider. Denne filmen ble laget høsten 2015, og vises på videregående skoler rundt om i landet. Den ligger også på NRK nett tv, som en del av serien Mitt Yrke som vises på NRK. Filmen kan du se her:

https://www.youtube.com/watch?v=K1tyDJEmHuw

Jordmorutdanningen har som mål å utdanne jordmødre:
- som kan ta selvstendig ansvar for normalt svangerskap, fødsel og barseltid
- som kan ivareta prevensjonsveiledning og forebyggende helsearbeid
- samt har spesialkunnskap om kvinners helse i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Utdanningen skal være en forutsetning for jordmors selvstendige yrkesutøvelse, og gi grunnlag for å medvirke i forskningsarbeid og fagutvikling.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:
- ta imot gravide til svangerskapskontroll
- gi råd og veiledning om fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet
- gi fødselsforberedende kurs- ultralydundersøkelser
- veilede under fødselen og overvåke moren og det nyfødte barnets tilstand
- Barselomsorg og hjemmebesøk etter fødsel
- Etterkontroll etter fødsel og hjelp til prevensjonsvalg
- skrive ut reseptbelagt prevensjon og sette inn spiral/ p-stav eller gi veiledning i bruk av annen prevensjon
- gi råd og veiedning ifht seksuell helse og familieplanlegging
- gi seksuell undervisning i barne- ungdom- og videregående skole
- jobbe på helsestasjon for ungdom

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen, sette inn spiraler, og foreskrive prevensjon til kvinner over 16 år.

Mars 2017 lanserer vi en #JordmorKan-kampanje. Den skal vise bredden i hva jordmødre kan. Les mer om bakgrunnen for kampanjen her.

Jordmødre har egen autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) i tillegg til autorisasjon som sykepleier.