Vi blir NSF Innlandet

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 18.11.2019

1. april 2020 blir NSF Innlandet en realitet, mens NSF Oppland og NSF Hedmark opphører som egne fylkesorganisasjoner.

Flertallet på landsmøtet bestemte at NSF skal følge den til enhver tid gjeldende fylkesinndeling i landet.  Organiseringen trer i kraft 1. april 2020.  NSF vil fra den dato være organisert i 11 fylker.  Nytt, felles fylkesstyre blir valgt under fylkesmøte på Lillehammer 30. mars 2020.

Nytt kontor

Det vil innebære at de to nåværende fylkeskontorene i hhv. Gjøvik og Elverum legges ned og erstattes av et nytt, felles fylkeskontor for NSF Innlandet, beliggende i Hamar.  Plasseringen ble vedtatt av forbundsstyret, 4. desember.  Når selve flytteprosessen vil skje, avhenger av en rekke faktorer og vil bli bestemt på et senere tidspunkt.  Planen tilsier at det vil skje før utgangen av 2020. 

Positiv fylkesleder

Fylkesleder Bente Aaland er fornøyd med landsmøtets vedtak, og sier at et samlet kontor bør føre til at tillitsvalgte, faggrupper og medlemmer kan ivaretas enda bedre enn nå, og at et større kontor gjør oss mindre sårbare og gir mulighet til å videreutvikle spesialisert kunnskap hos de ansatte.  Det vil også øke kapasiteten til å bidra på lokale medlemsmøter i hele det nye fylket vårt, og gi fylkesledelsen økte muligheter til å drive NSFs politiske fanesaker videre.

(artikkelen er oppdatert 13. desember)