Helse Bergen HF

Mitt Haukeland

Velkomen til Norsk Sjukepleiarforbund i Helse Bergen HF/ Haukeland universitetssjukehus.

Haukeland Universitetssjukehus er Vestlandet sitt hovudsjukehus og behandlar kvart år over 600 000 pasientar med hjelp av nesten 12 000 tilsette frå 115 ulike yrkjesgrupper og eit totalbudsjett på 10 milliarder kroner i 2014.  

Fleirtalet av dei tilsette arbeider på Haukelandsområdet, men dei dyktige sjukepleiarane våre arbeider også ved Voss sjukehus, Kysthospitalet i Hagevik, Rehabiliteringsklinikken på Nordås, Divisjon psykisk helsevern Sandviken, 3 DPS og i Avdeling for rusmedisin med sine ulike geografiske plasseringar

NSF i Helse Bergen har ca 3500 medlemer og ca 70 tillitsvalde, inkludert hovudtillitsvalde og føretakstillitsvalde.

Under linken Tillitsvalgte finn du kontaktinformasjon og meir om korleis NSF Helse Bergen er organisert.

Siste nyheter fra Helse Bergen HF

Enighet i årets lønnsoppgjør

Det blir ikke lokale forhandlinger. Partene ble den 24.4 enige om årest lønnsoppgjør. 

Budsjett 2018

Vi står tilbake med en solid tilbakemelding på budsjettet i Helse Bergen. Ansattrepresentantene i styret er samlet i sin vurdering av budsjettet.