Arbeidstid

NSF mener:

  • For å sikre forsvarlig pasientbehandling, trengs det mange nok motiverte, kompetente og uthvilte sykepleiere
  • Vi må beholde begrensningen om at sykepleiere ikke skal jobbe oftere enn hver tredje helg
  • All turnus kan planlegges i samarbeid med tillitsvalgte slik at driften legges om og arbeidskraftbehovet dekkes

Alvorlig angrep på trepartssamarbeidet

Forbundsleder Eli Gunhild By går ut mot flertallet i arbeidstidsutvalget i en felles kronikk med lederne i Fagforbundet, Delta og FO. Her kan du lese hele kronikken som har stått i Dagsavisen.

Ofrer ansattes helse

Lange arbeidsdager, hyppigere forkortet hviletid og økt helgearbeid kan bli konsekvensen av arbeidstidsutvalgets forslag, skriver NSFs hovedtillitsvalgte Gro Lillebø og Kenneth Sandmo Grip ved St. Olav i denne kronikken som først sto i Adresseavisen 6. juni.

Ber statsråden lytte til fagfolk

Personer med god kompetanse innen arbeidshelse har advart mot de foreslåtte endringene i lover og regler for arbeidstid i Norge. — Lytt til disse, er det klare rådet fra NSF til arbeidsminister Anniken Hauglie.

Kvinners arbeidshelse ofres

Medbestemmelse er viktig for gode arbeidstidsordninger. Men ikke for kvinnene i helsesektoren. Det er ingen grunn til å lure på om kvinnedagen har utspilt sin rolle, eller om kampen nå handler om retten til å selge kroppen sin.

- Slett arbeid fra arbeidstidsutvalget

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at flertallet i arbeidstidsutvalget foreslår at helsearbeidere skal kunne jobbe flere helger og lengre dager.

Nå er ny arbeidsmiljølov trådt i kraft

Fra i dag trer de nye endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Her kan du lese hva de betyr for deg.

Spørsmål og svar om arbeidsmiljøloven

En samlet fagbevegelse streiket mot endringsforslagene i arbeidsmiljøloven. Her kan du lese om hvorfor NSF er mot de enkelte forslagene.

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 14-4a gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Regjeringsvettreglene

Fjellvettreglene er fornuftige regler for hvordan man skal ferdes trygt i fjellet. Dessverre kan man miste retningssans og gangsyn også i andre sammenhenger, for eksempel når man sitter i regjering og vil endre dagens arbeidsmiljølov.

 

Unio ber Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven

Unio ber i en resolusjon partiene på Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven. Resolusjonen ble vedtatt på Unios representantskapsmøte 8. desember.