Arbeidstid

NSF mener:

  • Arbeidstidsordninger må gjøre det mulig for sykepleiere å jobbe i full stilling helt til pensjonsalder

  • Sykepleiere skal ikke måtte jobbe oftere enn hver 3. helg

  • Avtalerett på turnusplaner sikrer medbestemmelse og reduserer helsebelastningene og må derfor bestå

...men eg ska jo på hyttå i helgå.. Kan arbeidsgiver pålegge overtid?

NSF Rogaland får med jevne mellomrom spørsmål fra medlemmer om hvorvidt arbeidsgiver kan pålegge dem å gå overtid.  Noen ganger er vilkårene klart oppfylt, andre ganger er det mer tvilsomt om så er tilfelle.  Og du kan ha rett til fritak fra overtidsarbeid.

Forbundsledere glade for arbeidstidssvar

Fem store forbund med nesten 600.000 medlemmer til sammen utfordret politikerne til å svare om arbeidstid før valget. Nå har de fått svar. Og de aller fleste partiene støtter arbeidstakerne i denne viktige saken.

De fleste partiene vil beholde avtaleretten

Partiene har nå svart på NSFs spørsmål om avtaleretten. Alle utenom Høyre og Venstre vil beholde avtaleretten for turnusarbeidere.  

Tilfreds med partsutvalg

Meldingen om at arbeidsminister Anniken Hauglie nå inviterer partene til å løse arbeidstidsutfordringene i arbeidsmiljøloven blir tatt godt imot av Norsk Sykepleierforbund.

Alvorlig angrep på trepartssamarbeidet

Forbundsleder Eli Gunhild By går ut mot flertallet i arbeidstidsutvalget i en felles kronikk med lederne i Fagforbundet, Delta og FO. Her kan du lese hele kronikken som har stått i Dagsavisen.

Ofrer ansattes helse

Lange arbeidsdager, hyppigere forkortet hviletid og økt helgearbeid kan bli konsekvensen av arbeidstidsutvalgets forslag, skriver NSFs hovedtillitsvalgte Gro Lillebø og Kenneth Sandmo Grip ved St. Olav i denne kronikken som først sto i Adresseavisen 6. juni.

Ber statsråden lytte til fagfolk

Personer med god kompetanse innen arbeidshelse har advart mot de foreslåtte endringene i lover og regler for arbeidstid i Norge. — Lytt til disse, er det klare rådet fra NSF til arbeidsminister Anniken Hauglie.

Kvinners arbeidshelse ofres

Medbestemmelse er viktig for gode arbeidstidsordninger. Men ikke for kvinnene i helsesektoren. Det er ingen grunn til å lure på om kvinnedagen har utspilt sin rolle, eller om kampen nå handler om retten til å selge kroppen sin.

- Slett arbeid fra arbeidstidsutvalget

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at flertallet i arbeidstidsutvalget foreslår at helsearbeidere skal kunne jobbe flere helger og lengre dager.

Nå er ny arbeidsmiljølov trådt i kraft

Fra i dag trer de nye endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Her kan du lese hva de betyr for deg.