Arbeidstid

Norsk Sykepleierforbund mener at sykepleiere ikke skal måtte jobbe oftere enn hver 3. helg, og at arbeidstidsordningene må gjøre det mulig for sykepleiere å jobbe i full stilling til pensjonsalder.

Forbundsledere glade for arbeidstidssvar

Fem store forbund med nesten 600.000 medlemmer til sammen utfordret politikerne til å svare om arbeidstid før valget. Nå har de fått svar. Og de aller fleste partiene støtter arbeidstakerne i denne viktige saken.

De fleste partiene vil beholde avtaleretten

Partiene har nå svart på NSFs spørsmål om avtaleretten. Alle utenom Høyre og Venstre vil beholde avtaleretten for turnusarbeidere.  

Flere politiske partier har nå svart

Flere politiske partier har nå svart at de støtter NSFs krav om å beholde avtaleretten på egen turnus. Foreløpig gjelder det SV, Sp, KrF, Arbeiderpartiet og Rødt.

Ikke velg før partiene har tatt stilling

Konsekvensene blir store hvis avtaleretten på egen turnus fjernes. Derfor krever NSF at partiene som stiller til valg skal si hva de mener om saken før vi bestemmer oss for hvem vi skal stemme på.

Tilfreds med partsutvalg

Meldingen om at arbeidsminister Anniken Hauglie nå inviterer partene til å løse arbeidstidsutfordringene i arbeidsmiljøloven blir tatt godt imot av Norsk Sykepleierforbund.

Alvorlig angrep på trepartssamarbeidet

Forbundsleder Eli Gunhild By går ut mot flertallet i arbeidstidsutvalget i en felles kronikk med lederne i Fagforbundet, Delta og FO. Her kan du lese hele kronikken som har stått i Dagsavisen.

Ofrer ansattes helse

Lange arbeidsdager, hyppigere forkortet hviletid og økt helgearbeid kan bli konsekvensen av arbeidstidsutvalgets forslag, skriver NSFs hovedtillitsvalgte Gro Lillebø og Kenneth Sandmo Grip ved St. Olav i denne kronikken som først sto i Adresseavisen 6. juni.

Kvinners arbeidshelse ofres

Medbestemmelse er viktig for gode arbeidstidsordninger. Men ikke for kvinnene i helsesektoren. Det er ingen grunn til å lure på om kvinnedagen har utspilt sin rolle, eller om kampen nå handler om retten til å selge kroppen sin.

- Slett arbeid fra arbeidstidsutvalget

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at flertallet i arbeidstidsutvalget foreslår at helsearbeidere skal kunne jobbe flere helger og lengre dager.

Spørsmål og svar om arbeidsmiljøloven

En samlet fagbevegelse streiket mot endringsforslagene i arbeidsmiljøloven. Her kan du lese om hvorfor NSF er mot de enkelte forslagene.