Arbeidstid

Norsk Sykepleierforbund mener at sykepleiere ikke skal måtte jobbe oftere enn hver 3. helg, og at arbeidstidsordningene må gjøre det mulig for sykepleiere å jobbe i full stilling til pensjonsalder.

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 14-4a gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Regjeringsvettreglene

Fjellvettreglene er fornuftige regler for hvordan man skal ferdes trygt i fjellet. Dessverre kan man miste retningssans og gangsyn også i andre sammenhenger, for eksempel når man sitter i regjering og vil endre dagens arbeidsmiljølov.

 

Unio ber Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven

Unio ber i en resolusjon partiene på Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven. Resolusjonen ble vedtatt på Unios representantskapsmøte 8. desember.

Høring om statsbudsjettet: Arbeids- og sosialkomiteen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er bekymret over de virkninger forslaget til statsbudsjett for 2015 vil få for arbeidskraftutfordringene i den kvinnedominerte helsesektoren.

Godtgjøring for ekstra helgearbeid er et forhandlingsspørsmål

NSF har helt siden 2001 hatt en avtale med Akershus Universtitessykehus  ( Ahus ) om en ekstra godtgjøring på 40 000 kroner for sykepleiere som frivillig jobbet annenhver helg.  

Forhandling eller styringsrett

Arbeidsretten behandlet 4. og 5. november sak mellom NSF og Spekter om hvordan overenskomsten mellom Spekter og NSF er å forstå.

Dårlige betingelser for arbeidstakerne

Norsk Sykepleierforbund mener regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil innebære svakere vern og forverrede betingelser for arbeidstakerne, svekke arbeidet med kjønnslikestilling og undergrave det etablerte trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv.

Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven

- Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok som den er, sier forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

KS på ville veier om arbeidstid

KS vil etablere mer ekstreme arbeidstidsordninger i pleie- og omsorgssektoren og vil ha en maktforflytning fra avtale med tillitsvalgte til avtale med den enkelte ansatte.  De vil holde hele pleie- og omsorgssektoren utenfor bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Enige med KS om arbeid i høytider

NSF, Fagforbundet og Delta er nå blitt enige med KS om hvordan arbeid og fritid i høytider skal fastsettes. NSF er glad for enigheten, og håper det vil bidra til ro rundt fastsetting av arbeidstid og fritid i forbindelse med høytider.