Nødvendig løft for sykehusene

Helseminister Vestre og NSF-leder Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter sammen med helseminister Jan Christian Vestre på pressekonferansen på Ahus mandag. Foto: Tore Bollingmo / NSF

Mandag ble det klart at regjeringen styrker sykehusenes økonomi med to milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Regjeringen starter samtidig et samarbeid med flere fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og regionale helseforetak for å øke kapasiteten og få ned ventetidene i sykehusene. Norsk Sykepleierforbund er en av partnerne i samarbeidet.

Det trengs bedre lønns- og arbeidsvilkår, mindre belastning og god oppgavedeling

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen minner om at sykepleiere er den yrkesgruppen det mangler klart flest av i norsk arbeidsliv. De nyeste tallene fra NAVs bedriftsundersøkelse fra 6. mai viser at landet mangler 4300 sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. På de neste plassene følger andre helsepersonellgrupper.

– I dag applauderer vi helseministerens raske respons, men problemene i helsesektoren er ikke en «quick fix». Vi forventer at midlene brukes til å beholde og rekruttere sykepleiere og annet helsepersonell. Da trengs bedre lønns- og arbeidsvilkår, mindre belastning og god oppgavedeling, sier hun.

samarbeidsorganisasjonene
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sammen med ledere i flere av de andre organisasjonene som deltar i samarbeidet. Foto: Tore Bollingmo / NSF

Regjeringen anerkjenner at helsepersonell er den viktigste ressursen i sykehusene

Sverresdatter Larsen peker på at regjering og storting har et stort ansvar for å beholde livsnødvendig kompetanse i tjenestene. Tariffoppgjørene har ikke vist seg i stand til å løse denne utfordringen, og da må også den tredje parten i trepartssamarbeidet på banen. Hvis ikke kan vi ende opp med et todelt helsevesen, der bare de som kan betale for kompetansen av egen lomme, får tilgang til den.

– Norge har hastverk for å unngå kollaps i helsetjenestene og høyere dødelighet på sykdommer som hjerteinfarkt og slag, slik vi nå ser i tidligere tiders gullstandard for offentlige helsetjenester – Storbritannia. Det er positivt at regjeringen nå anerkjenner at helsepersonell er den viktigste ressursen i sykehusene, sier hun.

Bedre oppgavedeling skal gi riktig bruk av personell og kompetanse

Regjeringen sier de vil legge opp til riktig bruk av personell og kompetanse med bedre oppgavedeling.

– Dette er i tråd med hva vi har snakket om lenge, og det er positivt at signalene tas. Vi ser nå frem til å bli involvert i det videre arbeidet for å få til bedre oppgavedeling mellom yrkesgrupper i sykehusene, sier Sverresdatter Larsen.

God ledelse er også avgjørende for å få til dette. Skal regjeringen nå sitt mål om kortere ventetider, er de avhengige av å beholde og rekruttere livsnødvendig sykepleierkompetanse, avslutter hun.