Faglig forsvarlighet

Forsvarlighet - Om faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie

Nytt revidert hefte er nå klart.

Begrepene faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp henger nøye sammen og utgjør en helhet.

Klikk på overskriften for å se hele heftet vedlagt.