Faglig forsvarlighet

Gjeldende hefte om faglig forsvarlighet

 

Det er igangsatt arbeid med oppdatering av heftet, men inntil det foreligger er dette gjeldende:

https://www.nsf.no/Content/1194651/cache=20131504150202/NSF-350436-v1-Faglig_forsvarlighetshefte__pdf_3__utgave_2013.pdf