Sykepleiere og ledelse

Sykepleiere er ledere både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, staten og i private virksomheter. Våre ledermedlemmer er på alle ledernivåer i virksomhetene, både i toppledelse, på mellomledernivå og i førstelinjen på det pasientnære nivået.

Det er derfor et viktig satsingsområde for oss å påvirke retningen for utvikling av bedre ledelse i helse- og omsorgstjenesten i Norge.