Sykepleiere og ledelse

Ledelse er derfor et viktig satsingsområde, for å påvirke utviklingen av bedre ledelse i helse- og omsorgstjenesten i Norge.

Nå kan du søke om plass på lederutviklingsprogrammet «Leadership for Change» (LFC). LFC har som mål å utvikle sykepleieres lederskap i helse- og omsorgssektoren.

Sykepleiere er ledere både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, staten og i private virksomheter. Våre ledermedlemmer jobber på alle ledernivåer; toppledelse, mellomledernivå og i førstelinjen på det pasientnære nivået.