Fakturaadresse

Av NSF

Norsk Sykepleierforbund ønsker å motta fakturaer primært på EHF-format, sekundært som PDF-fil via e-post.

For å komme i gang med å levere på EHF-formatet må det opplyses om Norsk Sykepleierforbunds organisasjonsnummer 960893506. Fakturaen bes merket med ansattnummeret til den som har bestilt varen, eller med avdeling og etternavn på personen.

Fakturaen kan alternativt sendes på e-post med vedlegg i PDF til nsf@invoicedrop.com.