Bli medlem og medlemsfordeler for anestesisykepleiere

Bli medlem: send SMS til 02409, skriv "anestesi" i tekstfeltet.

Studenter: send SMS til 02409, skriv "anestesistudent år/måned" du er ferdigutdannet

Evt fyll ut skjema ved å trykke på "Bli medlem" under

Medlemsfordeler

  • Du blir en del av den eneste fagorganisasjonen som arbeider for anestesisykepleieres fag og funksjon i Norge
  • Du får tilhørighet til en lokal faggruppe i fylket
  • Du har mulighet til å melde inn saker og delta på generalforsamlingen og dermed påvirke Anestesisykepleiernes NSF satsningsområder
  • Du har stemmerett ved valg av styremedlemmer lokal og sentralt
  • Du får medlemspris på arrangement i regi av faggruppen lokalt og nasjonal, inkludert Anestesisykepleiernes årlig fagkongress
  • Du har mulighet til å søke stipend
  • Du har mulighet til å være med i nasjonalt nettverk for fagsykepleiere, ledere eller lærere

Hvem kan bli medlem?

For å bli medlem i Anestesisykepleierne NSF må du, i tillegg til å være utdannet anestesisykepleier, være medlem i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Pensjonister, uføre og masterstudenter i anestesisykepleie kan bli ekstraordinære medlemmer.

Kontingent

Ordinært medlemskap: 680/år per januar 2024

Ekstraordinært medlemskap: 200/år per januar 2021

Anestesisykepleiestudenter: gratis per januar 2021

Støtte til faglig utvikling

Som NSF-medlem kan du få støtte til å delta på kurs og konferanser som gir faglig oppdatering på opptil 6000 kr. Søk NSF om støtte.

Støtte til presentasjon av poster eller muntlig innlegg på en internasjonal konferanse om fag utenlands, på inntil 12 000 kroner. Søk NSF om støtte.

Støtte vil videre og masterutdanning. Søk NSF om støtte.

Andre faglige medlemsfordeler gjennom NSF

Stipend Anestesisykepleierne NSF

Anestesisykepleierne NSF medlemmer kan søke om stipender til fagutvikling, utdanning og prosjektarbeid for anestesisykepleiere, samt til deltagelse på fagkongress. Stipend utlyses.

Anestesisykepleierne NSF nettverk

Anestesisykepleierne NSF har ulike nettverk for anestesisykepleiere som innehar funksjoner som hhv fagsykepleier, leder eller lærer. Nettverkene har jevnlig møter, samt kommunikasjon via digitale plattformer/mail. Dette gir anledning til erfaringsutveksling, diskusjoner og strategisk arbeid mot felles mål.

Utdanningsutvalget står ansvarlig for organiseringen av nettverkene, som innebærer registrering og ajourføring av navn, epostadresse, sykehus- og avdelings tilhørighet samt funksjon m.m. Listen distribueres til alle medlemmene via epost.

Fagsykepleiernettverk

Nettverket består av anestesisykepleiere som innehar en stilling/funksjon som er knyttet til fagutvikling og undervisning. Aktuelle anestesisykepleiere som ønsker å være en del av dette nettverket bes ta kontakt med leder for nettverket Hege Kveim: Hege.Kveim@sshf.no

Det årlige nettverksmøtet for fagsykepleiere avholdes tradisjonelt første torsdag i juni, samt at det gjennomføres en faglunsj i forbindelse med fagkongressen. 

Ledernettverk

Ledernettverket inkluderer ledere for anestesisykepleiere nasjonalt. Målsetningen for nettverket er å bygge relasjoner og nettverk, og løfte opp og frem felles problemstillinger og løsninger. Nettverket avholder møte en gang per år sentralt på Østlandet, slik at flest mulig kan ta en dagstur for å delta.

Lærernettverk

Lærernettverket inkluderer alle lærere innen anestesisykepleieutdanningene, uavhengig av fagorganisasjonstilhørighet.

Utdanningsutvalget står ansvarlig for organisering.

Nettverket er ment å skape møteplasser hvor vi kan utveksle erfaring og kunnskap og på den måten drive faget videre og i samme retning.