Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsfordeler i AKSiNSF

  • Du blir en del av den eneste fagorganisasjonen i Norge som jobber for rolle, funksjon og fag for spesialister i klinisk allmennsykepleie (AKS) og de som er underveis i spesialiseringsløpet.
  • Du blir endel av møteforumet for fag- og kunnskapsutvikling for avanserte kliniske allmennsykepleiere i Norge
  • Du får mulighet til å påvirke faggruppens satsningsområder gjennom å melde inn saker og delta på faggruppens generalforsamlinger
  • Du får medlemspris på konferanser og arrangementer i regi av AKSiNSF
  • Du får mulighet til å søke stipend på fagutviklings- og aktivitetsmidler gjennom faggruppen

Støtte til kurs, konferanser og studiebesøk

Som NSF-medlem kan du søke om støtte til sykepleiefaglige kurs, konferanser, studiebesøk etc på inntil 6000 kr. Presenterer du poster eller har muntlig fremlegg på internasjonale konferanser, kan du få inntil 12.000 kr i støtte.

Skriveverksted med veiledning i Hellas

Arbeider du med en publikasjon? Medlemmer i NSF med minimum mastergrad kan søke om deltagelse på skriveverksted med veiledning i Hellas.

Fagutviklingsmidler og aktivitetsmidler

Som medlem i AKSiNSF har du anledning til å søke om midler til fagutvikling eller aktiviteter som fremmer fag og aktivitet for NSFs og faggruppens medlemmer.