Fag, utdanning og forskning

Fag

Vi arrangerer årlig vårseminar og Fag-, leder- og lærerkonferanse.
Vi gir ut fem digitale nyhetsbrev i året i tillegg til flere fagartikler.

Utdanning

Vil du bli barnesykepleier?

Master i barnesykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn fra 0-18 år. Det kreves spesialkompetanse for å ivareta denne pasientgruppen. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, og barnesykepleieren varetar familieperspektivet ved å inkludere omsorgspersoner som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleie til barn.

Studiet gir 120 studiepoeng fordelt på fire semester på full tid. 

Vil du bli nyfødtsykepleier?

Master i nyfødtsykepleier for premature og akutt kritisk syke nyfødte i aldersgruppen 0 -3 måneder med medfødte eller andre skader og sykdommer, samt deres nære familie.

Studiet gir 120 studiepoeng fordelt på 6 semester på deltid. 

Ønsker du å ta master i barnesykepleie eller nyfødtsykepleie?

Her kan du ta master i barnesykepleie og nyfødtsykepleie

Kompetanse og ansvar

Fagartikler