Om Faggruppen

Gastrosykepleier og medlem Knut Eivind Hofseth ved Rikshospitalet i Oslo
Gastrosykepleier og medlem Knut Eivind Hofseth ved Rikshospitalet i Oslo

Vår målsetting er å øke kunnskapen om gastroenterologiske undersøkelses- og behandlingsmetoder, stimulere til fagutvikling og sykepleieforskning, utveksle erfari nger og fremme samarbeidet blant gastroenterologisk personell.

Vi arbeider på laboratorier eller i poliklinikker, samt på medisinske eller kirurgiske sengeposter. 

Faggruppen ble dannet i 1978, og er i dag en faggruppe tilknyttet NSF.