Om Faggruppen

Faggruppen ble opprettet på 1990 tallet, og har hatt flere forskjellige navn. I 2005 endret faggruppen navn til Faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens. Vi har et aktivt styre som jobber med å arrangere landskonferanser, gi ut tidsskriftet Geriatrisk sykepleie. Vi deltar i prosjekter, komiteer og grupper. Vi gir høringssvar på sentrale dokumenter som angår vårt fagfelt.

Vi har i dag ti lokalgrupper med egne styrer rundt om i landet, og fem tidligere fylker har kontaktpersoner. I lokalgruppene jobbes det godt med å arrangere kurs for sykepleiere i sine fylker, og de sørger for faglig oppdatering der de er.