Bli medlem og medlemsfordeler

Hvem kan bli medlem?

 • Helsesykepleiere
 • Helsesykepleierstudenter
 • Pensjonerte helsesykepleiere
 • Sykepleiere i helsesykepleierstilling

Hvorfor være medlem?

 • Tilhørighet til en lokal faggruppe.
 • Mulighet til å melde inn saker og delta på generalforsamling
 • Påvirke helsesykepleiernes satsningsområder
 • Stemmerett ved valg av styremedlemmer lokalt og sentralt
 • Mulighet til å nominere helsesykepleiere til årlige utmerkelser
 • Medlemspris på lokale fagdager og årlig helsesykepleierkongress
 • Gratis fagkvelder og webinarer
 • Mulighet til å søke stipend
 • Et sted å ta kontakt for råd og veiledning i daglige saker
 • Bidra til at LaH NSF kan oppfylle formålet i vedtektene

Støtte fra NSF

Som medlem kan du søke om støtte til å delta på fagdager, kurs, konferanser og søke midler til fagutvikling.

Medlemskontingenten til LaH

Medlemskontingenten til LaH kommer i tillegg til medlemskontingent til NSF. Kontingenten til LaH dekker en leder i 100% stilling, fagrådgiver i 100% stilling og administrasjonskonsulent i 50% stilling.

De jobber med dette:

 • Daglig drift av faggruppen med nesten 4000 medlemmer inkludert sentralt styre og 18 lokale grupper
 • Rigging av NSFs største årlige fagkongress hvert år, helsesykepleierkongressen
 • Koordinering av helsesykepleiers bidrag i sentrale arbeidsgrupper og deltakelse på flere arenaer
 • Daglige henvendelser fra helsesykepleiere, samarbeidspartnere, politikere, myndigheter og media
 • Oppfølging av utvalg nedsatt av LaH NSF
 • Helsesykepleiers stemme i fag- og samfunnspolitisk påvirkning gjennom formelle og uformelle møter, høringer og andre innspill
 • Undervisning og samarbeid med utdanningene
 • Administrering av nettsider og sosiale medier for oppdatert info på fagfeltet