Årets intensivsykepleier 2022

Inger Johanne Finnstrøm

Intensivsykepleier Inger Johanne Finnstrøm, bilde lånt fra Vestre Viken sykehus med tillatelse

Å bli utnevnt til årets intensivsykepleier er forbundet med heder og ære.

Medlemskap, god klinisk erfaring, rollemodell for kollegaer og studenter, høyt faglig engasjement, arbeid med intensivfaglig utviklingsarbeid og være
visjonær på fagets evne er kriterier for utnevnelsen.

Kåringen har vært en positiv måte å profilere intensivsykepleiefaget på og er et flott tiltak for å løfte frem noen av de som har gjort en faglig innsats over flere år.

De som har vært utnevnt til årets intensivsykepleier er:

2003: Sissel Lisa Storli (Troms)

2004: Grete Røskestad Hauge (Buskerud)

2005: Hege Selnes Haugdahl (Nord-Trøndelag)

2006: Knut Dybwig (Nordland)

2007: Bernt Henrik Thorsen (Oslo)

2008: Hilde Wøien (Oslo)

2009: Marit Møkleby (Akershus)

2010: Siv K. Stafseth (Oslo)

2011: Gro Landfald (Oslo)

2012: Liv Stanghelle (Østfold)

2013: Kari Bue (Akershus)

2014: Anne Sissel Dyrstad (Rogaland)

2015: Britt Elin Fredriksen (Oslo)

2016: Lisbet Narvestad Grenager (Akershus)

2017: Ellen Granerud (Oslo)

2018: Solveig Ro (Telemark)

2019: Torunn Hansen (Sør Trøndelag)

2020: Aslaug Hjelset (Oslo)

2022: Inger Johanne Finnstrøm (Akershus/ Viken)

2022: Kjenner du årets intensivsykepleier?