Fag, utdanning og forskning

Fag

NSFLIS forsknings-og utdanningsutvalg

Mandatet til forsknings- og utdanningsutvalg er å samarbeide med NSFLIS landstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker, og å jobbe med delegerte utdannings- og forskningssaker som er viktige for NSFLIS/NSF.

Forsknings- og utdanningsutvalget 2021-2023

Portrett av Kristin Flatlandsmo, Brita Fosser Olsen og Hege Visten

Funksjon- og ansvarsbekrivelse for intensivsykepleiere

NSFLIS generalforsamling vedtok i 2017 ny funksjon- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere. Det ble vedtatt på GF 8.november 2021 at retningslinjen skal harmoniseres med Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning som ble kunngjort 26.10.2021.

Intensivsykepleie:

”Intensivsykepleie er spesialisert sykepleie av akutt og kritisk syke pasienter, som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie innebærer å delta aktivt i prosessen mot å gjenopprette pasientens helse eller å legge til rette for en verdig død.

Målet med intensivsykepleie er å etablere en terapeutisk relasjon med intensivpasienter og deres pårørende, og å styrke pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige kapasitet med forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak.”

(Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 2. september 2004)

Intensivpasient:

En intensivpasient er intensivpasient når det foreligger truende eller manifest, akutt svikt i en eller flere vitale funksjoner, og svikten antas å være helt eller delvis reversibel.”

(vedtatt på NSFLIS’s Generalforsamling 13. september 2006)

Intensivavdeling:

En intensivavdeling er en sykehusenhet med spesialutdannet personell, som skal kunne behandle pasienter med truende eller manifest akutt svikt i en eller flere vitale funksjoner.  “

(Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 13. september 2006)

Utdanning

Lyst til å bli intensivsykepleier?

For å bli intensivsykepleier må du først ha en bachelor i sykepleie og deretter ha jobbet to år som sykepleier.

Hvor kan man bli intensivsykepleier?

Forskning

InspirA

InspirA er et fagfellevurdert tidsskrift, nivå 1, som utgis fire ganger årlig til alle medlemmer av Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund (ANSF) og NSFLIS.

At InspirA er løftet til nivå 1 er et positivt løft for forskning og fagutvikling for anestesi- og intensivsykepleiere.

Vi oppfordrer til innsending av forskningsartikler for publisering i vårt nye nasjonale fagfellevurderte tidsskrift.

Forfatterveiledning legges ut på våre nettsider, på ANSF sine nettsider og samt på egen Facebook side «InspirA - Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing».

Artikler i tråd med retningslinjene, sendes på epost til redaktør Ann-Chatrin Leonardsen.

  • Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under