Bli medlem og medlemsfordeler for intensivsykepleiere

Hvem og hvordan kan du bli medlem?

Alle med videreutdanning eller mastergrad i intensivsykepleie kan bli medlem i Intensivsykepleierne NSF.

Bli medlem: send SMS til 02409, skriv "intensiv" i tekstfeltet.

Studenter: send SMS til 02409, skriv "intensivstudent år/måned" du er ferdigutdannet.

Evt fyll ut skjema ved å trykke på "Bli medlem".

Kontingent for intensivsykepleiere er 650, og for pensjonister, uføre og studenter 220 kroner per år. 

Medlemsfordeler

 • Tilhørighet i en lokalgruppe.
 • Tilhørighet i den eneste fagorganisasjonen som arbeider for intensivsykepleiernes fag og funksjon i Norge.
 • Stemmerett ved valg av lokale og sentrale styremedlemmer.
 • Mulighet for deltakelse og påvirkning på generalforsamling og Intensivsykepleierne NSF  satsingsområder
 • Rabattert medlemspris på Intensivsykepleierne NSF sine arrangement, inkludert konferanser som arrangeres hvert år.
 • Mulighet for å søke om stipend til kurs og konferanser.
 • Mulighet for å søke fagutviklingsstipend på kr. 20.000 kr til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering.
 • NSFLIS eier tidsskriftet Inspira, sammen med operasjonssykepleierne og anestesisykepleierne.

NOKIAS 2022

I 2022 drar vi alle til Trondheim, for å arrangere nordisk intensiv/anestesikongress, NOKIAS sammen med Anestesisykepleierene.

Les mer her: http://www.nokias2022.no

Lokale faggrupper

Lokalt engasjerte intensivsykepleiere over hele landet bidrar til et stort nettverk og et variert tilbud av arrangementer. Fylkeslagene arrangerer ulike seminarer, fagdager/kvelder og fagkafeer, med fokus på både faglig og sosialt påfyll.

Stipend til kurs og konferanser

Faggruppen for intensivsykepleiere har i mange år delt ut stipend slik at medlemmer skal kunne dra på kurs og konferanser. Her søker du kongress stipend

Fagutviklingsstipend for 2023

NSFLIS deler hvert år ut 20 000 kroner til ulike fagutviklingsprosjekter.

Stipendet kan anvendes til: 

 • Faglig spesialisering / utdyping av spesialområde 
 • Hospitering i hensikt faglig fordypning. 
 • Faglige utviklingsarbeider og prosjekter 

Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. 

Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. En sluttrapport skal sendes leder. Intensivsykepleierne NSF oppfordrer den/ de som får stipend om å søke å få publisert en rapport / artikkel i InspirA. 

Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom landsstyre Intensivsykepleierne NSF finner det hensiktsmessig. 

 
For å få tildelt stipend, må du fylle følgende kriterier : 

 • Være medlem av Intensivsykepleierne NSF, og à jour med kontingent 
 • Vedlegge en fullstendig plan for hva stipendet skal brukes til, inkludert finansieringsplan/budsjett
 • Være aktiv i intensivfaglig arbeid lokalt, på avdeling eller i lokalgruppen.  
 • Arbeide i det kliniske felt, helt eller delvis 

Her søker du på fagutviklingsstipendet: https://form.jotform.com/222354017720345

Stiftelsen Organdonasjons fond til fagutvikling

Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere til prosjekter som kan bidra til å oppfylle deres visjon om at alle som trenger det skal få et organ. Gjennom sitt Fond til fagutvikling tilbys midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Intensivsykepleierne NSF har nylig inngått et samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon om å fremme dette fondet, og vi håper mange anser det som en mulighet til å fordype seg i et spennende tema. SØKNADSFRIST 1. OKTOBER 

Les mer på https://organdonasjon.no/fond

NSF deler også støtte kurs og konferanser

Årets intensivsykepleier 2022

Utmerkelsen «Årets intensivsykepleier» ble første gang utdelt i 2003, og det å bli utnevnt er forbundet med heder og ære.  

Kriteriene er:

 • Medlem av Intensivsykepleierne NSF 
 • Har arbeidet med intensivfaglig utviklingsarbeid siste år 
 • Rollemodell for kollegaer og studenter
 • Høyt faglig engasjement
 • God klinisk erfaring

Dersom du kjenner en intensivsykepleier du mener fyller kriteriene for å bli "Årets intensivsykepleier, vennligst send inn forslag på linken under

Skjema "Årets intensivsykepleier"

Frist 10.oktober 2022.

Årets intensivsykepleierleder 2022

Intensivsykepleierne NSF har besluttet at det å være leder for intensivsykepleiere er så viktig at vi ønsker å løfte frem en leder/ et leder team som har gjort en god jobb i året som gikk.

Camilla Finsand ble årets intensivsykepleierleder 2022.

Kriterier

 • Utøver ledelse av god kvalitet, herunder tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivå/sektorer 
 • Ivaretar hver enkelt ansatt  
 • Tilrettelegger for og bidrar til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø 
 • Tar initiativ til og iverksetter forbedring av intensivsykepleiertjenesten og fagutvikling 
 • Er en god rollemodell og inspirator 
 • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter