Hvordan kan intensivkapasiteten bli bedre?

mandag arendal

Fra høyre Rolf Andre Oxholm, Signelill M. Phil, Vegard Dokka, Paula Lykke og debattleder Anne Hafstad.

Mangelen har ikke blitt tatt tilstrekkelig tak i, verken av helseforetakene eller myndighetene. Dette bekreftes i Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene, og fra Koronakommisjonen 2.0. 

Ingen av de minste sykehusene er rustet til å håndtere et større antall intensivpasienter over tid. Samtidig er behovet for intensivbehandling stort og økende, ikke bare i forbindelse med pandemien, men også som følge av økningen i andelen eldre. Flere av landets intensivavdelinger befinner seg derfor i en krevende situasjon som kunne og burde vært unngått.  

På dette arrangementet, letet vi etter svar på hva som er gjort for å rekruttere og beholde intensivsykepleiere, og hvem som skal ha ansvar for intensivkapasitet og beredskap. Hvordan kan intensivkapasiteten og -beredskapen bli bedre? 

Faggruppen takker alle deltagerne for en livlig og interessant debatt.