Bli medlem og medlemsfordeler

Hvem kan bli medlem

Du må være medlem i Norsk Sykepleierforbund for å bli medlem i faggruppen for Nyresykepleiere. Vi ønsker medlemmer fra alle fagfelt innen nyrefaget, fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Er du interessert i nyresykepleie?

 • Forebygging
 • Dialysebehandling
 • Transplantasjon
 • Pasientopplæring

Medlemsfordeler

 • Billigere kurs som arrangeres i regi av NSFFNS
 • Tilsendt medlemsbladet NyreNytt hjem i posten to ganger per år. NyreNytt er et blad med faglig stoff, innlegg av medlemmer, informasjon om kurs, artikler, nytt om forskning og mye mer
 • Mulighet for å søke om stipend til kurs/kongresser på inntil kr 7000 hvert 4. år (se mer informasjon lenger ned på siden)
 • Mulighet til å søke fagutviklingsmidler og/eller aktivitetsmidler fra NSF
 • Mulighet til å søke om en ukes skriveopphold på NSF sin leilighet på Lesvos
 • Mulighet til å melde inn saker til styret og påvirke hvilke innsatsområder faggruppen skal jobbe for
 • Delta på årsmøte og være med å påvirke hvilke saker faggruppen skal prioritere å jobbe med
 • Være med å påvirke arbeidsgiver i lønnsspørsmål, arbeidskrav og faglig kompetanse
 • Påvirke videreutdanningen i nefrologisk sykepleie

Ønsker du å bli medlem?

Send SMS med kodeord: Nyre til 02409

Eller trykk på lenken nedenfor og følg instruksjonene

Medlemskap i NSFFNS koster 300 kr per år

Stipend til kurs og fagutvikling

Styret i faggruppen deler årlig ut 8 stipend på inntil kr 7000 til våre medlemmer som ønsker fagutvikling. Søknader som oppfyller de kravene vi har satt vurderes fortløpende.

Krav til søknad

 • Kurset/reisen medlemmet ønsker å delta på må være relatert til nyrefaget
 • Medlemmet må skrive et referat fra kurset/reisen som kan publiseres i fagbladet NyreNytt
 • Medlemskontingent må være betalt slik at søkerens navn står oppført i faggruppens medlemsregister. Søkeren må ha vært medlemav faggruppen i minst to år.
 • Stipendet skal brukes innen ett år fra tildeling
 • Et kostnadsoverslag over utgifter skal være med i søknaden
 • Det skal avklares på forhånd at arbeidsgiver innvilger permisjon
 • Søknaden med kort begrunnelse skal inneholde navn, navn, e-post adresse og arbeidssted.

Søknad sendes til faggruppen

 • Søknad sendes til: nyresykepleiere@outlook.com
 • Medlemmer kan få innvilget søknad om stipend kvert 4. år

Tildeling av midler

 • Søkere får svar i en e-post, og et tildelt stipend utbetales når arrangement er gjennomført
 • Stipendet gir rett til refusjon av utgifter inntil kr 7000. Beløpet utbetales når et vedlagt refusjonsskjema fylles ut og returneres. Kvitteringer eller bilde av kvitteringer må legges ved.
 • Referat til NyreNytt (gjerne med 1-2 bilder) sendes oss snarest og innen et par uker etter arrangementet/kurset.