Bli medlem og medlemsfordeler

Hvem kan bli medlem

Du må være medlem i Norsk Sykepleierforbund for å bli medlem i faggruppen for nyresykepleiere. Vi ønsker medlemmer fra alle fagfelt innen nyrefaget, fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Medlemsfordeler

 • Billigere kurs som arrangeres i regi av NSFFNS
 • Tilsendt medlemsbladet NyreNytt som gis ut 2 ganger i året hjem i posten. NyreNytt er et blad med faglig stoff, innlegg av medlemmene, informasjon om kurs, artikler, nytt om forskning og mye mer
 • Mulighet til å søke om stipend til kurs/fagutvikling (se mer informasjon lenger ned på siden)
 • Mulighet til å melde inn saker til styret og påvirke hvilke innsatsområder faggruppen skal jobbe for
 • Delta på årsmøte og være med på å påvirke hvilke saker faggruppen skal prioritere å jobbe med
 • Være med å påvirke arbeidsgiver i lønnsspørsmål, arbeidskrav og faglig kompetanse
 • Påvirke videreutdanningen i nyresykepleie

Hvordan bli medlem

Send SMS med kodeord: Nyre til 02409

Eller trykk på lenken nedenfor og følg instruksjonene

Stipend til kurs og fagutvikling

Som medlem i faggruppen for nyresykepleiere har du mulighet til å søke om stipend til kurs eller fagutvikling. Det deles ut fire stipend i året (to på våren og to på høsten) på opptil 6000 kr.

Krav til søknad

 • Kurset/reisen medlemmet ønsker å delta på må være relatert til nyrefaget
 • Medlemmet må levere et referat fra kurset/reisen som kan publiseres i fagbladet NyreNytt
 • Medlemskontingent må være betalt og du må ha vært medlem i faggruppen i minimum 2 år
 • Stipendet må brukes innen 1 år fra tildeling
 • Et kostnadsoverslag av utgiftene må følge med søknaden
 • Søknaden må inneholde formål med søknaden, hva du arbeider med og hvor du arbeider.

Søknad sendes til faggruppen

 • Søknadsfrister er 1.mai og 1.november
 • Søknad sendes til nyresykepleiere@outlook.com
 • Stipendmottaker kan ikke motta nytt stipend fra faggruppen før etter 4 år

Tildeling av midler

 • Alle søkere får svar på søknaden sin i en epost
 • Tildelt stipend gir rett til refusjon av inntil 6000 kr så snart kurset/reisen er gjennomført. Beløpet utbetales ved å fylle ut og returnere vedlagt skjema som kommer sammen med svaret på søknaden. Originalkvitteringer eller et bilde av kvitteringene må legges med.