Fag, utdanning og forskning

På denne siden

Fag

Hver høst arrangerer Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) seminardager med aktuelle tema. På seminardagene får du faglig påfyll, mulighet til å diskutere og dele erfaringer med kolleger. I mellom de faglige øktene kan du knytte nye kontakter. I utstillingen finner du nye og kjente produkter fra våre samarbeidspartnere i industrien.
Styret er ansvarlig for å planlegge det faglige programmet. En lokalgruppe bidrar som vertsgruppe og har ansvar for den sosiale rammen.

NSFLOS har utarbeidet Operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsbeskrivelse. Den ble sist revidert i januar 2019, se vedlegg.

Nettverkssamlinger for fagutviklingssykepleiere i NSFLOS ble etablert etter Generalforsamlingen i Trondheim 2017. Første samling ble avholdt i NSF-huset i Tollbugata april 2018 med 31 deltagere. Nettverket møtes to ganger det ene året, og en gang annen hvert år når det Generalforsamling. Innholdet på nettverksmøtene er aktuelle tema og problemstillinger fagutviklingssykepleierne ønsker å ta opp eller diskutere. Program og referat finner du på nettsiden vår.

nettsiden vår finner du informasjon om ulike lokale, nasjonale og internasjonale kurs i faggruppens regi. Lokalgruppene har ansvar for å sende inn aktuelt stoff til webredaktøren. Du kan også finne master- og fordypningsoppgaver i operasjonssykepleie på nettsiden.
Har du og dine kolleger en nyhetssak eller et faglig prosjekt dere vil dele, vil vi gjerne høre om det. Send en e-post til vår webredaktør Kristoffer Nome
(krnome@gmail.com).

NSFLOS har internasjonalt faglig samarbeide med nordiske og europeiske operasjonssykepleiere. Vi har to representanter i styret til Nordic Operating Room Nurses Association (NORNA) og European Operating Room Nurses Association (EORNA). Det arrangeres nordisk og europeisk kongress hvert annet år. Se nettsiden for mer informasjon.

Utdanning

Du må ha en bachelor i sykepleie og ha jobbet som sykepleier i minst to år for å bli operasjonssykepleier. Utdanningen er på 1 ½ -2 år, 90/120 studiepoeng på høyskole eller universitet. Se vedlegg for hvor du kan ta utdanning i operasjonssykepleie og hvilke skoler som tilbyr masterutdanning.
Høyskolene og universitetene venter spent på resultatet fra RETHOS 3 og arbeidet fra programgruppen for operasjonssykepleierutdanningen. Den nye forskriften vil erstatte den tidligere rammeplanen fra 2005.
Lærernettverket i NSFLOS har lange tradisjoner for å møtes og utveksle erfaringer. Lærerne veksler på å bidra med sin kompetanse og støtter hverandre. Nettverket møtes to ganger ett år, og en gang annen hvert år når det Generalforsamling.

Forskning

InspirA er et fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1 for anestesi-, operasjons- og intensivsykepleiere. Første mars 2021 er Inspira blitt et elektronisk tidsskrift i Cappelen Damm Akademisk.
Vi håper at dette vil stimulere operasjonssykepleiere og studenter til å publisere forsknings- og fagartikler for å dele kunnskap.