Fag, utdanning og forskning

Fag

Faggruppen for øyesykepleiere arrangerer jevnlig nasjonal fagkonferanse og samarbeider med de nordiske landene (NCON) for å arrangerer nordisk konferanse hvert tredje år.

Nyttige lenker innen øyefaget

Utdanning

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanning i øyesykepleie.

Målet med videreutdanningen i øyesykepleie er å gi sykepleiere spesialkompetanse innen øyehelse, og er rettet mot autoriserte sykepleiere med minst ett års relevant praksis innen øyefaget i offentlig eller privat virksomhet.

Forskning

Faggruppen ønsker å stimulere til forskning og kvalitetsforbedrings-prosjekter innen øyehelse og oppfordrer til å formidle dette både ved faglige innlegg på konferanser, posterutstilling eller publisering på våre nettsider. Vi tar gjerne imot tips om pågående prosjekter som kan være av interesse for andre øyesykepleiere.