Faglig og politisk arbeid

Fagdager

Faggruppen har som mål å arrangere to fagdager årlig, en for personell som jobber i spesialisthelsetjenesten, og en for kommunehelsetjenesten.

Temaer har blant annet vært

 • Kurs i håndtering av smittsom sykdom eller bærerskap i helseinstitusjon og samfunnet.
 • ESBL-epidemiologi nasjonalt og globalt. CPO-en trussel i Norge?
 • Gjennomgang av dype postoperative sårinfeksjoner.
 • Hjelper tall når vi tar beslutninger innen smittevern?
 • Indikatorer i ny handlingsplan for et bedre smittevern.
 • Direkte observasjon av håndhygiene.
 • MRSA i kommunehelsetjenesten – Mareritt med Restriksjoner, Smittefrykt og Angst?

Medvirkning/påvirkning

 • Leder i styret representerer NSF i Standard Norge, SN/K 108 Sterilisering av helseprodukter
 • Styremedlem representerer NSF i Standard Norge, arbeid med ny norsk standard for sykehusrenhold
 • Styret er med i en nordisk arbeidsgruppe (Danmark, Island, Sverige og Norge) som planlegger og arrangerer Nordisk hygienekonferanse. Neste er planlagt i 2021, Danmark
 • Leder i styret representerer NSF i referansegruppen for "oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus"
 • Faggruppen er medlem av The International Federation of Infection Control (IFIC). IFIC sine nyhetsbrev finne du på denne lenken.

Politisk arbeid

Faggruppen

 • Deltar i NSFs møteplasser for faggruppene - Sentralt fagforum (består av alle NSFs faggrupper) og Samhandlingskonferansen (forbundsledelsen, fylkesledere, faggruppeledere m.fl.)
 • Bidrar med høringsuttalelser via NSF
 • Dialog med blant annet Fag- og helsepolitisk avdeling når det er temaer som berører vårt fagfelt