Faglig og politisk arbeid

Faggruppen for veiledere mener at veiledning bør være obligatorisk for nyutdannede sykepleiere.

Vi mener også at alle sykepleiere bør få tilbud om faglig veiledning regelmessig gjennom hele yrkeskarrieren.

Høringsuttalelser fra faggruppen:

Faggruppen bidrar med høringssvar i aktuelle offentlige utredninger. Her finner du de siste aktuelle vi har jobbet med