Invitasjon til veiledningsseminar med tema "Veiledningens essens"

Veiledningsseminar for veiledere som vil fordype seg i sin egen veilederrolle. Arrangør er vår svenske søsterorganisasjon Handledning i Omvårdnad.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med faggruppeleder Signe Knutsen, signeknuts@gmail.com