Takk, det passer nå

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Vi som har levd så lenge at vi husker den gangen alle så på NRK, husker kanskje også en tv-sketsj som ble sendt første gang i 1989 og senere flere ganger. Jeg husker den godt selv om jeg bare var ti år den gangen. Yngvar Numme og Tor-Erik Gunstrøm fra Dizzie Tunes satt utenfor Bislett stadion i Oslo og solgte billetter til et forestående skøyte-VM. Da det omsider kom en mann forbi og spurte billettørene når mesterskapet skulle være, kom det fra de to: Ja, når kan du komme, da?

At akkurat jeg husker den spesifikke sketsjen, har nok sammenheng med flere ting. Jeg har en far som alltid har vært brennende opptatt av skøyteløp. Og en onkel i Porsgrunn som var nabo med en av frontfigurene i Dizzie Tunes.

Ikke minst forsto alle lett hva som var sketsjens poeng den gangen. For mens skøyteløp var folkesport nummer en i tiårene etter krigen, var tidene i ferd med å snu. Fram til da hadde man hatt sin fulle hyre med å organisere køene, gi plass til flest mulig inne på stadion, og å legge til rette for at hele Norge fikk ta del i hyllestene av Hjallis, Kuppern og de fire S-ene. Men nå var det blitt mer glissent. Andre idretter og andre arenaer fristet de unge mer og stadion fylte seg ikke lengre av seg selv.

Jeg kom til å tenke på denne sketsjen da søkertallene for høyere utdanning kom denne uken. For andre år på rad var det en markant nedgang i antall søkere til sykepleierutdanningen. Samtidig har SSB fortalt at det nå er 17 000 utdannede sykepleiere som arbeider utenfor sektoren. 7 000 sykepleierstillinger står ubesatt. Samtidig er det fortsatt et yrke som velges av mange. Heldigvis.

Mens vi går i feil retning, er det ikke for sent for de ansvarlige å snu trenden. Men det haster. Denne uken startet lønnsforhandlingene for våre medlemmer i Spekter og i KS. Arbeidsgiverne bør se det samme bakteppet som oss: SSB la i mars fram tall som dokumenterer at sykepleiere som jobber utenfor helsesektoren tjener mer enn de som faktisk jobber som sykepleiere.

Det er dårlig nytt for alle som trenger helsetjenesten i kommunen og sykehusene. Det er fremme i tjenesten at samfunnet trenger sykepleierne mest. NAVs omverdensanalyse for 2023, som også ble lagt fram denne uken, tegner det store bildet: stor etterspørsel etter arbeidskraft, global usikkerhet og risiko for økte inntektsforskjeller.

I sin melding forteller NAV om jobber som forsvinner, flere som flytter til byene og en aldrende befolkning. Det pekes på behovet for høy omstillingstakt og stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene framover

– Det går blant annet tydelig fram at Norge trenger mange flere hender i arbeid. Eldrebølgen blir bare større framover, og arbeidsinnvandringen fra EØS-land avtar. Behovet for helsepersonell og folk med fagbrev er allerede stort, og det kommer til å bli større, sa arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte da meldingen ble lagt fram.

For å møte behovet for arbeidskraft, mener Holte at NAV, utdanningssektoren og arbeidsgivere må samarbeide enda tettere.

Jeg er ikke glad i ordet «eldrebølgen». Og oppgavene som venter oss, handler som kjent ikke bare om antall hender, men like mye - om ikke mer - om den kompetansen og erfaringen man skal møte de økende behovene for helsehjelp med. Men den overordnede analysen fra arbeidsdirektøren står seg. Vi vet at lønn virker for å rekruttere, beholde og mobilisere livsnødvendig kompetanse i tjenestene. Ordførere og kommunedirektører og klinikksjefer ved norske sykehus ser det samme. Når NAV i en annen rapport sier at sykepleiere er den arbeidskraften det er størst mangel og behov for uansett sektor i Norge, så er det fordi arbeidsgiverne har fortalt dem at det er slik.

Vi som samfunn er avhengig av at det er en tydelig kommunikasjonslinje og helhetstenking mellom de som forhandler lønns- og arbeidsvilkår, og de som står i første linje for å få folk til å velge sykepleie – både i utdanning og videre yrkesløp. Hvis ikke, så blir det som i NRK-sketsjen at de som venter på tilstrømmingen, plutselig oppdager at folkene har gått et annet sted.

Det er sykepleiermangel over hele verden, så det er ingen farbar vei å tenke at vi kan importere sykepleiere fra andre land. De trenger sine minst like mye som oss. Det er også mangel på andre helseprofesjoner, så det hjelper ikke å basere seg på at andre profesjoner skal løse krisen. Budskapet fra ansvarlige myndigheter og arbeidsgivere til landets sykepleiere i år må være tydelig: Det passer at dere kommer og jobber her nå. Vi skal gjøre det vi kan for at det blir en god opplevelse.

Nyttige veier videre