Møre Og Romsdal

 

 

Siste nyheter fra Møre Og Romsdal

Vikariat som rådgiver 100 % på fylkeskontoret i Molde

Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal utlyser stilling som rådgiver i 100 % vikariat i 6 måneder med mulighet til forlengelse.

Se annonsen her: Rådgiver vikariat MogR 2017

Henvendelser kan rettes til:

fungerende fylkesleder Ståle Evald Ræstad mobil 917 80 775. 

 

Anette Lekve ny foretakstillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal

Vi gratulerer Anette Lekve fra Volda sykehus som foretakstillitsvalgt.

NSF takker Charles Austnes for innsatsen som foretakstillitsvalgt gjennom mange år.

Equal Pay Day

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at
kvinner tjener mindre enn menn.
 

Gratulerer alle sykepleier med 12. mai

Fylkeskontoret i M&R gratulerer alle sykepleiere med den internasjonale sykepleierdagen

Nettverksmøte for sykepleieledere 26. mai i Molde

 Tema: «Krev ny kompetanse ny organisering?"

Besøk fra fag- og helsepolitisk avdeling i NSF, Øyvind Nordbø

Nettverksmøte faggruppa for sykepleieledere

Påmelding på NSF M&R side sider - under Kalender, på høyre side.

 

Ny rådgiver i NSF Møre og Romsdal

Trine Sevaldsen er ansatt som ny rådgiver ved fylkeskontoret i Møre og Romsdal. Hun starter 22. august. Vi ønsker henne hjertelig velkommen.

Årets sykepleier og sykepleierleder 2017

Hvem blir årets sykepleier og årets sykepleierleder 2017? Alle medlemmer kan sende inn forslag. Kriterier finner dere i vedlegget. Forslagsstiller til de som vinner får også premie. Frist for innsending 31.03.2017

Årets sykepleier/ sykepleieleder 2017

Skjema for utlegg for andre enn TV

Vedlagt finner dere Skjema for utlegg for andre enn tillitsvalgte.

Skjema for utlegg M&R 2016 For andre enn TV

Web-applikasjon med yrkesetisk retningslinjer og refleksjonsmodell

Rådet for sykepleieetikk har laget en web. applikasjon som kan lastes ned på telefonen. Lenken er: http://yrkesetikk.nsf.no

Den legger seg på telefonen og oppfører seg som en app. Her kan dere finne Yrkesetiske retningslinjer, refleksjonsmodell med råd om hvordan den kan brukes, mange situasjonsbeskrivelser/case med 1 eksempel på ferdigdrøftet case (for å lære).

Bjørg Ø. Teige Henriksen fra Volda er valgt som vara i nominasjonskomiteen i NSF

Bjørg Ø. Teige Henriksen fra Volda er valgt som varamedlem i nominasjonskomiteen i NSF. Hvis du vil se oversikt over medlemmer og varamedlemmer, så trykk på overskriften.

Irene Kronkvist er valgt til leder.

Delegater fra M&R til landsmøte 2015

Nederst fra venstre: Bjørg Ø T Henriksen, Kaspara Nesseth Tørlen, Siw Janne Aasen, Aud Winther, Lillyanne Blindheim- Rødal, Gjermund Øysteinsson Moe. Bakerst fra venstre: Arild Hevrøy, Charles Austnes, Ståle Evald Ræstad, Terje Kjøl.

Ragnhild Maalen Bugge fra Molde er valgt som medlem i kontrollutvalget i NSF

Øvrige medlemmer finner du ved å trykke på overskriften

Kandidater fra M&R som stiller til valg på landsmøte

På landsmøtet for Norsk Sykepleierforbund 09.- 13. november skal det velges medlemmer til forbundsstyret, rådet for sykepleieetikk, kontrollutvalget og nominasjonskomiteen.

Fra Møre og Romsdal stiller flere kandidater. Klikk på overskriften for å se.


                                   

 

Åpning av Sykepleiernes Hus i Møre og Romsdal

 

Åpning av Sykepleiernes Hus i Møre og Romsdal 10. juni. Fylkesleder Kaspara Tørlen kyttet bånd som symbol på å skape gode relasjoner mellom medlemmer, tillitsvalgte, arbeidsgivere og andre organisasjoner.

Nytt fylkesstyre 2015 -2019

Fylkesstyrert i Møre og Romsdal 2015- 2019. På bildet mangler Bjørg Ø T Henriksen, Victoria Andersen, Jan-Magne Breivik

Fylkesstyret 2015- 2019

 

 

Årets Sykepleier 2015 Møre og Romsdal

Årets sykepleier 2015  er Solfrid Vatne
Begrunnelse: 

Solfrid har i hele sitt yrkesaktive liv deltatt aktivt for å kvalitetssikre og videreutvikle studietilbud for sykepleiere.  Solfrid er en TYDELIG, MODIG OG STOLT sykepleier, sykepleielærer og sykepleieprofessor

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anita R M Nybø - Årets sykepleieleiar 2015

Dei ansatte ved Mork Rehabiliteringssenter
framhevar at Anita er ein TYDELIG, MODIG OG STOLT SJUKEPLEIELEIAR

Den internasjonale sykepleierdagen 2015

 

Her finner du alle Power Point- presentasjonene fra 12. mai på Høgskolen i Ålesund

Nordvestsykepleieren Valgavis

 Valgavis for NSF Møre og Romsdal januar 2015. Her finner du presentasjon av alle kandidater som stiller til valg

Nordvestsykepleieren jan 2015 Valgavis

Fylkesmøte Nomkom. innstilling M&R 2015

 

 

Yrkesstoltheit – ”Å leggje sjela si i det ein gjer”

Denne artikkelen har vi saksa frå avisa Vestlandsnytt, lokalavis for Herøy og Sande kommuner.

Klikk på overskrifta og få opp artikkelen

Ny fylkesleder i Møre og Romsdal

Kaspara Nesseth Tørlen ble valgt som ny fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal. Vi gratulerer Kaspara N Tørlen med valget og takker Gunhild Rolandsen for innsatsen gjennom 4 år.

 

Konferanse for hovedtillitsvalde

Den 21 til 23. oktober er det konferanse for Hovedtillitsvalde på Quality Hotell Alexandra i Molde.

Alle Hovedtillitsvalde i Norsk Sykepleierforbund i Møre ob Romsdal er invitert til konferanse og vi ber om at denne konferansen blir prioritert.

 

 

Doktorgrad om da barn lå alene på sykehus

For litt over ei uke siden disputerte Hildegunn Sundal med avhandlingen Inklusjon og eksklusjon av foreldre i pleie av barn innlagt på sykehus. Ved å analysere blant annet lærebøker i sykepleie fra 1877 til 2013 og bilder fra 1852 til 1990, viser hun hvordan tankene om foreldrenes tilstedeværelse er påvirket av samfunnet.

Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal gratulerer Hildegunn Sundal med doktorgraden!

Her er link til avhandlinga:

https://bora.uib.no/handle/1956/7942

Pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder

Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal har i flere år delt ut pris til årets sykepleier. For første gang blir det i år også utdelt pris til årets sykepleieleder.

Tradisjonen tro ble prisene delt ut på markering av den internasjonale sykepleiedagen 12. mai

Klikk på overskrifta for å lese heile artikkelen

 

En stor skuffelse

Når pengene til helsestasjonene forsvinner i «kommunesluket», går det uover barna, sier helsesøster Guri Maaseide.

http://www.nrk.no/1.11503486

 

 

 

 

 

Årets Sykepleier- årets sykepleierleder 2014

Prisen skal fremme sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd tilpasset det moderne samfunn. Det skal deles ut hvert år til en enkelt sykepleier/ sykepleieleder i fylket som utøver sykepleiefaget på en måte som utpeker seg gjennom pasientrettet arbeid og/ eller som på en spesiell måte har vært med å utvikle sykepleiefaget generelt eller innenfor et spesielt område. Kriterier for Årets sykepleier og årets sykepleieleder finner du i vedlegget sammen med forslagsskjema.